Türkiye’de Hayvancılığın Önemi

0
Advertisement

Türkiye’de hayvancılığın durumu nasıldır? Hayvancılığın ekonomideki yeri, etkileyen koşullar nelerdir, hakkında bilgi.

Türkiye'de Hayvancılığın Önemi

Türkiye’de Hayvancılığın Önemi

Hayvancılığın ekonomik alanda büyük önemi vardır. Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı, ipekböcekçiliği, arıcılık, balıkçılık hayvancılığın başlıca bölümleridir.

Hayvancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri:

Türkiye ekonomisinde tarımın çok yer tutması, hayvancılığa da aynca değer kazandırmıştır. Geniş yaylaları ve dağ çayırları ile Türkiye önemli bir hayvan yetiştirme alanıdır. Tarımsal üretimin önemli bir kısmım (%40) hayvancılık vermektedir. Dış ticaretimizde, beslenme ve giyinmemizde, endüstri hammaddesi olarak sanayide, koşum ve çift hayvanı olarak tarım ve taşıma işlerinde önemli yeri bulunur.

Ulusal gelirin %20 sini, ihracatın yaklaşık %15 ini oluşturur. Türkiye büyük ve küçükbaş hayvan sayısı bakımından Avrupa’da birinci, dünyada dokuzuncu sıradadır. Türkiye hayvansal üretimini arttırmak olanaklarına sahiptir.

Hayvancılığı Etkileyen Koşullar:

Türkiye’de hayvan sayısı fazla olmasına karşın hayvansal üretim düşüktür. Bunun nedeni geleneksel hayvancılığın yaygın olmasıdır. Üretimin artması için modern hayvancılığın (Besiciliğin) yaygınlaştırılması gerekir. Türkiye’de hayvan yetiştirme ve beslenme alanında hayvan soylarının otlakların ıslahı ile besicilik ve ahır hayvancılığının geliştirilmesi gerekmektedir.

Advertisement

Hayvansal üretimde hayvan sayısından çok hayvansal verim önemlidir. Bu nedenle son yıllarda kurulan modern haralarda özellikle et ve süt verimi yüksek iyi cins yerli türler yetiştirilmektedir. Otlaklar hayvanların beslendiği doğal alanlardır. Meraların sürülerek tarım alanına dönüşmesi, hayvan sayısı artarken otlakların daralması, “aşırı otlatma” sorununu ortaya çıkarmıştır.

Otlakların korunarak genişletilmesi, yem bitkileri ekiminin yaygınlaştırılması hayvancılığı olumlu yönde etkileyecektir. Mera hayvancılığı doğal otlaklara bağlıdır. Doğal otlaklar hayvanlar için yeterli olmayabilir. Bu nedenle verim düşük olabilmektedir. Ülkemizde büyük kentlerde ve şeker fabrikalarının olduğu tarıma dayalı bazı endüstri kollarının bulunduğu yerlerde verimin yüksek olduğu besicilik ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli, yaygınlaştırılmalıdır.

Türkiye’de Beslenen Hayvan Türleri


Leave A Reply