Wyoming Eyaleti Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Amerika’nın 44. eyaleti olan Wyoming hakkında bilgiler.

Wyoming - Şeytan Tepesi (Tırmanma tutkunları için uğrak yeridir)

Wyoming – Şeytan Tepesi (Tırmanma tutkunları için uğrak yeridir)

Wyoming Amerika Birleşik Devletleri’nin 44. eyaletidir. ABD’nin batı eyaletlerindendir. Dikdörtgen biçimindeki eyalet topraklan, kuzeyden Montana, doğudan Güney Dakota ve Nebraska, güney ve güneybatıdan Colorado ve Utah, batıdan Idaho eyaletleriyle çevrilidir.

Yüzölçümü: 253.597 km2. Başlıca kentleri: Cheyenne (merkez), Casper, Laramie, Rock Springs.

Kayalık Dağları’nın uzantıları, eyaleti kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda aşar. Kuzeybatıda Abrasoka, orta bölümde Wind River, doğuda Wyoming sıradağlarıyla kuzeyde Big Horn Dağları, eyalet topraklarında yer şekillerine egemen başlıca yükseltilerdir. Batıdan doğuya doğru açılan yüksek dağlar (4.000-4.500 m), yerini dalgalı düzlüklere bırakır. Kuzeydoğuda, Great Plains (Büyük Ovalar) adı verilen yüksek düzlüklere geçilir. Doğuda, Güney Dakota Eyaleti sınırında Black Hills dağları yüksektir. Colorado Irmağı, Green Irmağı adıyla Wyoming ve Wind River dağlarının kesiştiği noktadan doğar, güney doğrultusunda akar. Missouri Irmağı’nı oluşturan ana kollardan Platte, üzerinde kurulu barajın gölünü oluşturduktan sonra Nebraska topraklarına geçer. Yellowstone, Powder ve Bighorn ırmakları, kuzey doğrultusunda akarak Montana topraklarına geçer. Dünyaca ünlü Yellowstone Ulusal Parkı, eyaletin kuzeybatı ucunda dağlarla çevrilidir. Teton Dağları’nın bir bölümü, Grand Teton Ulusal Parkı’nı oluşturur. Eyaletin Orta Bölümü oldukça kurak ve çoraktır.

Hayvancılık (sığır, sütineği, koyun, keçi, domuz), endüstri, madencilik, ormancılık temel gelir kaynaklarıdır. Buğday, arpa, şekerpancarı, kurufasulye, yem bitkileri başlıca tarım ürünleridir. Yarış atı yetiştiriciliği ileri düzeydedir. Petrol arıtma, makine, mobilya, besin, temel endüstri dallarıdır. Petrol, en önemli yeraltı kaynağıdır. Doğalgaz, sodyum tuzları, fosfat, demir filizi, mermer, uranyum öteki başlıca yeraltı kaynaklarıdır. ABD sodyum karbonat üretiminde birinci ve uranyum üretiminde ikinci sırayı alır. 560 km’si otoban olmak üzere, toplam 8.800 km karayolu, 1.800 km’lik bölümü Pasifik demiryolu sistemine bağlı toplam 4.000 km demiryolu, 9 havaalanı vardır. Nüfusun % 3’ünü Beyazlar geri kalanını Zenciler, Kızılderili ve Asya kökenliler oluşturur. Halk genelde Protestan, Katolik, Mormon ve Ortodoks mezhepleri kiliseleri üyesidir. Larami’de 1887’de, öğretime açılan Wyoming Üniversitesi, 7 yüksekokulda 28 bin öğrenci öğretim görür. Eğitim gibi sağlık hizmetleri de ileri düzeydedir.

Advertisement

Leave A Reply