Yol Nedir? Yolların Özellikleri ve Tarih Boyunca Yol Yapımı ve Yolların Gelişimi

0

Yol nedir, ne işe yarar? Yolların özellikleri, tarih boyunca yol yapımı, yolların gelişimi, özellikleri hakkında bilgi.

Karayolu

Advertisement

Yol; Modern otoyollar ve çevre yolları, bir yerden diğerine kalabalık şehir merkezlerine girmeden hızlı yolculuk etmemize olanak sağlar. Yine de insanlar, yeni yol yapımının bir bölgede daha çok trafiğe neden olacağını düşünmektedir. Bir bölgeye yeni yol yapımına karar verildiğinde bölgenin yerel halkı buna karşı yoğun kampanyalar başlatır.

Otoyollar, her iki tarafta da birçok şeridi bulunan, birbirinden kavşaklar yardımıyla ayrılan ve şehir içine göre daha hızlı araba kullanılabilen yollardır. Keskin kavşakları, dik eğimleri veya dönemeçleri yoktur. Trafik, uzun mesafeler boyunca hiç durmadan akar. Birçok ülkenin büyük şehirleri birbirine bağlayan otoyolları vardır. Çift yönlü yollar, trafiğin geliş ve gidiş olarak ayrıldığı yollardır. Otoyolların aksine ada, kavşak ve yan yollan vardır. Kentlerdeki çevre yollan şehir merkezine ve yerleşim alanlarına trafiğe takılmadan gidilebilmesini sağlar. Köylerde genellikle eskiden kalma dar ve dolambaçlı yollar bulunur.

Yol Yapım Çalışması

Kaynak : pixabay.com

Yol Yapımı

Yeni bir yol yapmaya başlamadan önce yol için en elverişli yer seçilmelidir. Bu her zaman iki yer arasındaki en yakın güzergâh olmayabilir. Doğal yerleşim alanlarına zarar vermemek, vahşi hayat alanlarını bozmamak, yerel sakinlere rahatsızlık vermemek ve maliyet dikkate alınması gereken konulardır. Bazen nehir veya tepe gibi doğal engeller de aşılmak zorunda kalınabilir.

Rota seçildikten sonra görevliler alanı yük taşıyacak ağır taşıtlara uygun şekilde işaretlerler. Greyder adı verilen bir makineyle toprağın en üst katmanı kazılır ve buldozerler yardımıyla toprak itilerek kaldırılır. Yol olabildiğince düz olmalıdır. Bu nedenle tepelerde ve vadileri doldurarak set oluşturan toprakta kesimler ve yontmalar yapılır. Ayrıca köprü ve tünellere de ihtiyaç duyulabilir.

Advertisement

Mühendisler daha sonra yola kaya parçaları dökerek yolun planlanan trafiğin ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağını kontrol ederler. Bazen çimento ve zift de eklenerek daha sert bir zemin elde edilir, Daha sonra kaya temellerin üzerine ana taban adı verilen bir kat beton dökülür. Gergi adı verilen bir makine yardımıyla en üst asfalt katmanı atılır ya da çimento ziftle karıştırılarak üst katmana dökülür. Çimento genellikle çelik ağlarla sağlamlaştırılır. Trafiği kontrol etmek için yol işaretleri, ışıklar ve yön tabelaları yerleştirilir.

GEÇMİŞE DÖNÜŞ

İlk taş yollar MÖ 2200’de Mezopotamya’da (bugünkü Irak) yapılmıştır. 2 bin yıl sonra Romalılar taştan, sağlam ve asfalt benzeri yollar yapmaya başlamışlardır. Bu yollar, imparatorluğun çeşitli yerlerini birbirine bağlarken askerlerin Avrupa ve Kuzey Afrika arasında hızlı hareket edebilmelerine fırsat tanımıştır. 15 ve 16. yüzyılda Güney Amerika İnkaları otoyol ve normal yollardan oluşan bir trafik ağı kurmuşlardır.

1800’lerin başlarında John McAdam, yeni bir yol yapım tekniği bulmuştur. Yeni yolun altındaki zemin çıkarılarak küçük taşlarla kaplanıyordu. Daha sonra, zemini otomobillerin lastiklerine uygun hâle getirmek için yüzeye katran ve zift katmanı sürülüyordu.


Leave A Reply