Sevgi Şairi Yunus Emre’den Sevgi Üzerine Resimli Sözler ve Şiirler

0
Advertisement

Sevgi şairi Yunus Emre’nin sevgi üzerine sözleri ve şiirleri. Sevgi, aşk, hoşgörü hakkında Yunus Emre’nin resimli sözleri, şiirleri.

Sevgi Şairi Yunus Emre

Yunus Emre

Yunus Emre, Türk edebiyatında kendinden sonra gelenler üzerinde en uzun süren etkiye sahip ender kişilerden biridir. Yaşamı hakkındaki bilgilerimiz oldukça sınırlıdır. Bu bilgilerimizin büyük bir bölümü de efsanelere dayanmaktadır. Efsaneye göre Sivrihisar’a bağlı Sarıköy (Bugün Yunus Emre köyü adını almıştır.)’de doğmuştur. Çiftçilikle uğraşırken Tapduk Emre’ye bağlanarak tasavvuf yoluna girmiştir.

Tapduk Emre’ye kırk yıl hizmet etmiş, evin ihtiyacı olan odunları taşımıştır. O eve bir tek dahi eğri odun getirmemiştir. Tapduk Emre’nin nedeni sorması üzerine “Dağda eğri odun çok; ama senin kapından odunun bile eğrisi giremez.” demesi ünlüdür.

SÖZLERİ / ŞİİRLERİ

***Ararsan Mevla’yı kalbinde ara,
Kudüs’te, Mekke’de Hac’da değildir.
Eğer bir müminin kalbini kırarsan,
Hakka eylediğin secde değildir.

Advertisement

***Her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin.
Bunu da öğren; sevdiğin kadar sevilirsin.

***Sabır saadeti ebedi kalır,
Sabır kimde ise o nasib alır.

Yunus Emre Sözleri

***Bir kez gönül yıktın ise,
Bu kıldığın namaz değil.

***Yaratılanı hoş gördük,
Yaratandan ötürü.

Advertisement

***Onları isteyene ver, bana seni gerek seni.

***Aşk bir güneşe benzer, âşık olmayan gönül, bir katı taşa benzer.

Yunus Emre Sözleri

***Bir hata işlediğin zaman Allah’tan bağışlama dileyiniz. Çünkü hatalar insanlar yaratılmadan önce yaratılmıştır. Günah olan hatada ısrar etmektir.

Advertisement

***Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyleme.
Bir gönül yapamazsan, yıkıp viran eyleme.

***Gelin tanışık edelim işin kolayın tutalım,
Sevelim sevilelim dünya kimseye kalmaz.

***Söz ola kese savaşı,
Söz ola kestire başı,
Söz ola ağulu aşı,
Yağ ile bal ede bir söz.

Yunus Emre Sözleri

Advertisement

***Benlik davasını bırak
Muhabbetten olma ırak
Sevgi ile dolsun yürek
Hoşgörülü olmaya bak

***Gönül Çalab’ın tahtı
Çalab gönüle baktı

Yunus Emre Sözleri

***Bir tek gönül yıktın ise,
İki dünyan badbahtı”

***Çok söz hamal yüküdür.

Advertisement

***İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur,
Bir gün ola çıka gele, kafesten kuş uçmuş gibi.

Yunus Emre Sözleri

***Hiç hata yapmayan insan, hiç bir şey yapmayan insandır. Ve hayatta en büyük hata kendini hatasız sanmaktır.

***Küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini arar.

Advertisement

***”İlim ilim bilmektir,
ilim kendün bilmektir,
Sen kendini bilmezsen
ya nice okumaktır”

Yunus Emre Sözleri

***Sen doğru ol da! Varsın sanan eğri sansın.
Lâkin sakın unutma ki,
Sen kendini bir şey sanmadığın sürece doğru insansın.

***Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise,
Yarın anda karşı gele, Hak şarabın içmiş gibi.

***Doğru yola gittin ise, eğer dediğin tuttun ise,
Bir hayır da ettin ise, birine bindir az değil.

Advertisement

***Kim ki Kur’ân bilmedi sanki dünyaya gelmedi.

Yunus Emre Sözleri

***”Gelin tanış olalım
İşi kolay kılalım
Sevelim sevilelim
Dünya kimseye kalmaz
“Ben gelmedim dava için
Benim işim sevi için
Dostun evi gönüllerdir,
Gönüller yapmaya geldim”.

Yunus Emre Sözleri

Advertisement

***Dervişlik baştadır, taçda değildir,
Kızdırmak oddadır, saçta değildir.

***Fukara kalbine her kim dokuna,
Dokuna sinesi Allah okuna.

***Aşk ile yapılmayan ibadet, rüzgâra benzer.

**Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz sen de oyalan.

Advertisement
***Ana rahminden geldik pazara,
Bir kefen aldık döndük mezara.

Yunus Emre

***Paylaştığın senindir, biriktirdiğin değil.

***Kırma dostun kalbini, Onaracak ustası yok.
Soldurma gönül çiçeğini, sulamaya ibrik yok.

***”Aşk gelicek cümle eksikler biter”
“İşitin ey yarenler, aşk bir güneşe benzer
Aşkı olmayan gönül bir kara taşa benzer”
Aşkı var gönlü yanar yumsanır muma döner,
Taş gönüller kararmış sarp katı kışa benzer.

Advertisement

Yunus Emre Sözleri

***Erenlerin sohbeti, artırır muhabbeti,
Cahilleri sohbetten, her dem süresim gelir.

***Elif okuduk ötürü, pazar eyledik götürü,
Yaradılmışı hoş gördük, yaradandan ötürü.

***Nefistir seni yolda koyan,
Yolda kalır nefse uyan.

Advertisement

***Aşksızlara verme öğüd, öğüdünden alır değil,
Aşksız adam hayvan olur, hayvan öğüd bilir değil.

***Çok mal haramsız, çok söz yalansız olmaz.

***Cümleler doğrudur, sen doğru isen. Doğruluk bulunmaz, sen eğri isen.

Yunus Emre Sözleri

***Biz gelmedik dava için
Bizim işimiz sevda için
Dostun evi gönüllerdir
Gönüller yapmaya geldik.

Advertisement

***”Adımız miskindir bizim,
Düşmanımız kindir bizim,
Biz kimseye kin tutmayız,
Kamu alem birdir bize”

Yunus Emre Sözleri

***Hoştur bana senden gelen, ya gonca gül yahut diken,
Ya hil’ât ü yahut kefen, nârın da hoş nurun da hoş.

***Zehirle pişmiş aşı, kim yemeye gelir.

Advertisement

***Az söz erin yüküdür, çok söz hayvan yüküdür.


Leave A Reply