Aforoz Nedir? Aforoz Etmek Nedir? Ne Anlama Gelir? Kısaca Açıklaması

0
Advertisement

Aforoz etmek, aforoz edilmek nedir? Aforoz etmek nasıl olur? Aforoz çeşitleri, Tarihte aforoza uğramış hükümdarlar.

İtalya'nın Venedik kentindeki döküm çarkında aforoz cezasının ayrıntıları

İtalya’nın Venedik kentindeki döküm çarkında aforoz cezasının ayrıntıları (Kaynak: wikipedia.org)

Aforoz; Hıristiyanlıkta ve Yahudilikte, dinin hak ve imtiyazlarına karşı suç işleyen kimselerin, din dışı sayılmasına denir. Ceza, Hıristiyanlığın ilk zamanlarından itibaren tatbik edilmeye başlanmış, Orta Çağ’da Papaların elinde kıralları, imparatorları bile korkutan bir silah haline gelmiştir.

Aforoz cezasını ancak Papalar ile Piskoposlar veya ruhani meclisler verebilir. Aforozun kaldırılmasında ise ancak Papanın ve ruhani meclislerin yetkisi vardır. Katoliklerde iki çeşit aforoz vardır: Büyük aforoza uğrayan kimse bütün dini haklarını kaybettiği gibi, başka Hıristiyanlarla da görüşmekten menedilir. Küçük aforozda ise ancak bazı haklarda kısıntı yapılır. Ayrıca, aforozun sürekli veya geçici çeşitleri vardır.

Tüm Hıristiyan mezhepleri tarafından uygulanır , ancak daha genel olarak diğer dini gruplar arasında benzer türde kurumsal dini dışlama ve reddetme uygulamalarına atıfta bulunmak için kullanılır. Örneğin, birçok Protestan mezhebi “sınır dışı etme” terimini kendi aforoz biçimlerine atıfta bulunmak için kullanır.

Aforoz kelimesi , belirli bir bireyi veya grubu komünyondan çıkarmak anlamına gelir. Bazı mezheplerde, aforoz, üyenin veya grubun manevi olarak kınanmasını içerir. Aforoz, gruba, aforoza neden olan suça veya dini topluluğun kurallarına veya düzenlemelerine bağlı olarak sürgün , reddedilme ve utanmayı içerebilir . Ciddi davranış, çoğu zaman, açık bir pişmanlığa yanıt olarak iptal edilir.

Avrupa tarihinde aforoza uğramış birçok hükümdarlar sayılabilir. Bunların en tanınmışı Alman Kralı IV. Heinrich’tir. 1077 de aforoz edilen kral, kendisini affettirmek için Papa VII. Gregorius’un kapısında yalınayak beklemiştir. 1094 te Philippe, 1140 da VII. Louis, 1512 de XII. Louis, 1585 te IV. Henri, 1809 da da Napoleon Bonaparte aforoz edilmişlerdir. Yahudilerde de aforoz cezası vardır. Filozof Spinoza Yahudi aforozuna uğrayanların en tanınmışıdır.

Advertisement

İslam dininde aforoz yoktur. Tarih boyunca ortaya çıkan birçok İslami mezhep arasında evrensel ve tek kelimeyle tanınan bir dini otorite olmadığı için, papalık aforozunun İslam’da, en azından herhangi bir Müslümanın tutumları söz konusu olduğunda, tam bir karşılığı yoktur. bir kişiye veya başka bir mezhebe birbirlerine bağlı değil, koordineli olduklarına karar verilir.


Leave A Reply