Andrew Carnegie Kimdir?

0
Advertisement

Andrew Carnegie hayatı, biyografisi. Andrew Carnegie hayırseverliği, yaptığı yardımlar, hakkında bilgiler.

CARNEGIE, Andrew (1835 – 1919)
Amerikalı bir fabrikatör ve büyük bir hayırseverdir. Fakir bir çocuk olarak İskoçya’dan Amerika’ya gelmiş, kısa zamanda dünyanın en zengin adamlarından biri olmuştur.

İskoçya’da, Dunfermline’da doğan Andrew Carnegie, el tezgahıyla çalışan bir dokumacının oğluydu. Buharlı makinelerin icadı üzerine işi bozulan bu dokumacı, 1848’de, ailesiyle birlikte Amerika’ya, Pennsylvania eyaletinin bir şehrine göç etti. Bu sırada on üç yaşında olan Andrew Carnegie, bir pamuk dokuma fabrikasında 20 sent gündelikle çalışmaya başladı. İki yıl sonra telgraf memuru oldu, babası öldüğünden annesiyle kardeşine bakmak zorunda kaldı.

Carnegie, yirmi beş yaşına kadar demiryollarında çeşitli işlerde çalıştıktan sonra, 1861’de Amerika İç Savaşı başladığı zaman askeri demiryollarıyla telefonlarının idaresini üzerine aldı. 1864’te demir işleri yapmaya başladı, bol petrolü olan bir çiftliği satın aldı. Bu sırada çelik endüstrisinin gelecekteki önemini sezinliyen Carnegie, «Keystone Bridge» şirketini kurarak Ohio Nehri üzerinde ilk demir köprüyü yaptırdı. 1868’de, Bessemer çelik ameliyesi ile çeliğin ucuz elde edildiğini görerek bu usulü Amerika’da ilk defa uygulamaya başladı. 1899’da, sonradan Amerika’nın en büyük endüstri, teşebbüsü olan Carnegie Çelik Oraklığı’nı kurdu. 1901 ‘de bu ortaklığı, Amerika Birleşik Devletleri Çelik Anonim Şirketi ile, birleştirerek iş hayatından çekildi.

Bundan sonra ömrünü bir hayırsever olarak geçirdi; öğrenim, ilim, kütüpanecilik ve barış alanlarında çalışanlara büyük maddi yardımlarda bulundu. 1889’da yayınlanan «Servet» başlıklı makalesinde sosyal hayat seviyesinin yükseltilmesinde büyük servetlerin kullanılması konusundaki görüşlerini açıkladı. Carnegie’nin müesseselere yaptığı bağışların toplamı 350 milyon dolardır.

Advertisement

Leave A Reply