Avrupa Günü İle İlgili Yazı – (Ne Zaman ve Ne Amaçla Kutlanır?)

0

Avrupa Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanır? Avrupa Gününün önemi, Avrupa Konseyinin Amaçları, Avrupa Günü hakkında bilgi.

Avrupa Günü İle İlgili Yazı

Advertisement

AVRUPA GÜNÜ

Avrupa Konseyi 5 Mayıs 1949 tarihinde kuruldu. Avrupa Konseyine üye ülkeler, Konseyin kuruluş günü olan.”5 Mayıs”ı “AVRUPA GÜNÜ” olarak kabul ettiler. Her yıl, Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde 5 Mayıs günü Avrupa Günü olarak kutlanır. AB ise henüz AET iken planın açıklandığı 9 Mayıs’ı Avrupa Günü ilan etmiştir. Avrupa Konseyi’nin kuruluşu, amacı,ilkeleri anlatılır. Çalışma organları tanıtılır. İnsan Hakları Sözleşmesi okunur.

Okullarımızda da aynı çalışmalar yapılır. Milletlerarası ilişkilerin geliştirilmesi, barışın takviyesi ve önemi anlatılır.

Avrupa Birliği çalışmaları, îkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1948 yılında Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg dışişleri bakanlarının toplanması ile ciddi bir şekilde ele alındı. Görüşmeler sonunda on sekiz üyeli bir komite kuruldu. Bu komite Avrupa Konseyi’nin kuruluş hazırlıklarını tamamladı. 5 Mayıs 1949 tarihinde kuruldu. Konseyin statüsü Fransa, ingiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, isveç, İtalya başbakanları tarafından imzalandı. Türkiye, Federal Almanya, Avusturya, İspanya, Yunanistan, Malta, Kıbrıs, İzlanda ve İsveç de konseye üye oldular.

Advertisement

Avrupa Konseyi’nin merkezi, Fransa’nın Strasburg (Sıtrazbuk) kentindedir. Avrupa Konseyi’nin organları ve görevleri şunlardır:

 1. Bakanlar Komitesi: Üye ülkelerin dışişleri bakanlarından meydana gelir, Kuruluşun en yüksek ve yetkili organıdır.
 2. Danışma Asamblesi: Üye ülkelerden Konsey merkezine gelen milletvekillerinden (parlamenterlerden) meydana gelir.
 3. Sekreterya: Genel sekreter ve genel sekreter yardımcısından meydana gelir. Konseyin devamlı görevlerini yapar ve iyi bir şekilde yürütür.

Avrupa Konseyi kurulduktan sonra Avrupa ülkeleri arasında daha çok yakınlaşma sağlandı, savaş tehlikeleri azaldı. Barış içinde yaşamanın önemi artı. Avrupa’da yaşayan insanlar, savaş korkusundan uzak, barış içinde mutlu bir hayata kavuştular.

AVRUPA KONSEYİ’NİN AMAÇLARI

 1. Avrupa Konseyi’ne üye ülkelerde demokrasinin yerleşmesini ve yaşamasını sağlamak.
 2. Kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak.
 3. Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek.
 4. Üye ülkelerin ekonomik yönden gelişmelerine yardımcı olmak.
 5. Üye ülkelerin sosyal, kültürel yönden üstün bir seviyeye ulaşmalarını sağlamak.

Avrupa Konseyi’ne üye ülkeler, 4 Kasım 1950 tarihinde “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi“ni kabul ettiler. Bu sözleşme ile İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki hakların, Avrupa ülkelerince gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla ortak çalışma yapılmasını öngörüyor.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde yazılı hakların korunması amacıyla “Avrupa İnsan Hakları Divanı” kurulmuştur. Sözleşmede tanınan haklara uymayan veya kısmen uyan üye ülkeler hakkında bu divana başvurulur. Yanlış davranışlar ve uygulamalar, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine uygun bir şekilde düzeltilir. Böylece sözleşme hakları da yerine getirilmiş olur.


KAYNAK -2

Sanatın, uygarlığın, demokrasinin, insan haklarına saygının ve bilimin beşiği olmuştur Avrupa. Aynı Avrupa II. Dünya Savaşı sonucu Berlin Duvarı ile ikiye bölünmüştür. Savaşın yakıp yıktığı, insanların çok zarar gördüğü bu yıllardan sonra birlik ve bütünlüğe çok önem vermeye başlamıştır. 5 Mayıs 1949 yılında Avrupa’nın geleceğini güvence altına almak için Avrupa Konseyi (Birliği) kuruldu.

Amacı:
Üye ülkeler arasında ekonomiyi güçlendirmek, demokrasiyi geliştirmek, insan haklarına saygılı ve hukukun üstünlüğüne inanan, barışı sürekli kılmayı amaç edinmiştir.

Konseyin İlk Üyeleri: Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Lüksemburg, Danimarka, İrlanda, İsveç, Norveç, İtalya’dır.

Advertisement

Türkiye, Yunanistan, İzlanda, İsviçre, Avusturya, Malta, Portekiz, İspanya, Almanya, Lihtenştayn daha sonra birliğe katılan ülkelerdir. Ülkemiz 12 Aralık 1949 tarihli yasa ile Avrupa Konseyi Üyeliği kabul edilmiştir.

Avrupa Konseyi’nin Amaçları

 1. Üye ülkelerde, demokrasinin korunup, yaşatılmasını, gelişmesini sağlamak.
 2. Üye ülkelerde, kişisel halk ve özgürlükleri korumak.
 3. Hukukun üstünlüğü ilkesini gerçekleştirmek.
 4. Üye ülkelerin, toplumsal ve kültürel bakımdan üstün bir düzeye gelmesini sağlamak.


Leave A Reply