Berlin Antlaşması’ndan Sonra Osmanlı Devleti

0
Advertisement

Berlin Antlaşması’ndan sonra Osmanlı Devleti’nin durumu nasıl olmuştur? Berlin Anlaşmasından sonra ne gibi gelişmeler yaşanmıştır? Hakkında bilgi.

Berlin Antlaşması’ndan Sonra Osmanlı Devleti

Berlin Kongresi‘ne Ermeniler, Doğu Anadolu’nun bağımsız bir Ermeni eyaleti olmasını ve başına da Ermeni bir valinin atanmasını istediler. Bunun sonucunda Berlin Antlaşması‘nda Ermeniler için ıslahat yapılacağını ifade eden bir madde de yer almıştır. İngiltere, Ermenilerin bölgede bağımsız devlet kuracak çoğunlukta olmadığını belirterek, yalnızca bölgede ıslahat yapılmasını öngören bir madde hazırlanmasını sağladı.

Berlin Antlaşması

Berlin Antlaşması‘yla Ermeni meselesi ilk kez uluslararası antlaşmalara girmiş oldu. Böylece Avrupa devletleri, Türk-Ermeni ilişkilerine müdahale etme hakkı kazandılar.

Berlin Antlaşmasından sonra II. Abdülhamid, Avrupalı devletlerin art niyetli davrandığını ve azınlıkların Osmanlı Devleti’ne karşı Rus ordusu yanında savaştığını iddiia ederek ıslahat çalışmalarını askıya aldı ve meşrutiyet yönetimine son verdi. Bu arada, Berlin Antlaşması’nda söz verilen ıslahatları da askıya aldı. Bunun üzerine Osmanlı Devleti ile Avrupalı devletler arasında yeni bir dönem başladı.

İngiltere, Osmanlı Devleti ile imzaladığı anlaşmaya dayanarak Kıbrıs’a yerleşti. 1878’de yapılan antlaşma ile Kıbrıs yasal olarak Osmanlı Devleti’nde kalmak ve Türk Bayrağı çekmek şartıyla İngilizlere bırakıldı.

Advertisement

Adaya tamamen yerleşen İngilizler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında Kıbrıs’ı resmen topraklarına kattıklarını açıklayarak Rumların Kıbrıs’a yerleşmelerini sağladı.

Fakat verdiği sözü tutmayan İngiltere, Osmanlı toprak bütünlüğünü savunmaktan vazgeçerek Osmanlı topraklarının paylaşımından yana bir politika izlemeye başladı.

Bu tarihten sonra Osmanlı Devleti’nin parçalanma süreci hızlandı. Osmanlı dış politikasında İngiltere ile olan iyi ilişkiler kurma düşüncesi terkedilerek Almanya ile yakınlaşmaya önem verildi.


Leave A Reply