Cahiz Ebu Osman Kimdir?

0

Cahiz Ebu Osman Kimdir? Cahiz Ebu Osman hayatı, eserleri, hakkında bilgi.

CAHIZ, Ebû-Osman Amr (766?-869)

Advertisement

Büyük bir Arap mütefekkiridir. Bir Zencinin torunudur. Basra’da doğup gene orada ölmüştür. Mutezile mezhebinden olduğu için bu mezhebi kabul eden Halife Me’mun ve haleflerinden pek iltifat görmüş, fakat Abbasiler tekrar Sünnî’liğe dönünce itibarını kaybetmiştir.

Cahiz, Mutezile Kelamı’nın (dini felsefesinin) başlıca şahsiyetlerindendir. Diğer dini ve tabii ilimler ve edebiyatla da ilgilenmiş, Yunan felsefesini de iyice incelemiştir.

Türkler’i öven «Fezâili’l-Etrâk» (Türkler’in Faziletleri) adındaki risalesi (2 kere Türkçe’ye çevrilmiştir) ilgiye değer.

Advertisement


Leave A Reply