Browsing: Bilim ve Teknoloji

Biyoloji abiyogenez biyogenez

Abiyogenez ve Biyogenez Arasındaki Farklar – Benzerlikler Karşılaştırması

1

Abiyogenez nedir? Biyogenez nedir? Abiyogenez ve biyogenez arasındaki farklar ve benzerlikler nelerdir? Abiyogenez, Biyogenez karşılaştırması Dünyadaki yaşamın kökeni uzun zamandır tartışmalı bir konu olmuştur. Abiyogenez ve biyogenez, dünyadaki yaşamın kökenini tanımlayan iki felsefedir. Abiyogenez, yaşamın canlı olmayan şeylerden doğuşunu açıklarken, biyogenez, yaşamın önceden var olan canlı formlarından doğuşunu açıklar. Abiyogenez, spontan nesil hipotezi olarak da

Kimya izotop

İzotop Atomların Kimyasal Özellikleri – Örnek Sorular ve Çözümleri

0

İzotop atom nedir? İzotop atom nasıl oluşur, kimyasal özellikleri aynı mıdır, nedenleri, örnek sorular ve çözümleri. Aynı elementin tüm atomları aynı sayıda protona sahiptir, ancak bazılarında farklı sayıda nötron bulunabilir. Örneğin, tüm karbon atomlarının altı protonu vardır ve çoğunun da altı nötron vardır. Ancak bazı karbon atomlarının normal altı yerine yedi veya sekiz nötron vardır.

Biyoloji embriyoloji

Embriyoloji Nedir? Embriyoloji Biliminin Ortaya Çıkması Tarihçesi ve Dalları

0

Embriyoloji nedir? Embriyoloji bilimi neyi inceler, çalışmaları nasıldır, embriyolojinin tarihçesi, dalları hakkında bilgi. Embriyoloji Embriyoloji; canlıların oluşumlarını, gelişmelerini araştıran bilim dalıdır. Sözcük, Latince bryein (çimlenme) ve logos (bilim) sözcüklerinin birleşmesinden oluşmuştur. Bu bilim dalıyla uğraşanlar Hipokrates, Aristoteles ve Galenos’tus. Aristoteles, hayvanları yumurtadan çıkan (ovipar), canlı doğan (vivipar) ve yumurtadan çıkan canlı doğan (ovovivipar) olmak üzere

Biyoloji Embriyonun Gelişimİ

Embriyo Nedir? Nasıl Oluşur? Embriyonun Gelişim Evreleri ve Tamamlanması

0

Embriyo nedir, nasıl oluşur? Emriyonun memelilerde, insanda gelişim evreleri nelerdir, nerede tamamlanır? Embriyonik Gelişim Aşamaları Bir embriyo, bir yumurtanın (bir kadından elde edilen) sperm (bir erkekten elde edilen) tarafından bir cinsel üreme yöntemi olarak döllenmesinin ardından ökaryotik organizmaların erken gelişim aşamasını ifade eder. Hayvanlarda, yumurta ve spermin füzyonundan kaynaklanan ilk diploid hücre, ebeveyn hücrelerinin her

Biyoloji Sitoplazma

Hücrede Sitoplazmanın Yapısı ve Kısaca Maddeler Halinde Görevleri

0

Hücrede sitoplazma nedir, nerede bulunur? Sitoplazmada bulunan organeller, sitoplazmanın yapısı ve görevleri nelerdir, hakkında kısaca bilgi. Sitoplazmanın görevi kısaca Sitoplazma; hücre zarı ile çekirdek zarı arasında bulunan, hücre iskeleti, organeller ve sitozol adı verilen sıvıdan oluşan hücre bölümüdür. Sitoplazmadaki canlı yapıyı organeller, cansız yapıyı ise, organik ve inorganik bileşikler oluşturur. Cansız yapı; katı sıvı arası,

Biyoloji Sitoplazma

Sitoplazmada Bulunan Organeller ve Görevleri Nelerdir? Konu Anlatımı

0

Sitoplazma nedir ve sitoplazmanın görevleri nelerdir? Sitoplazmada bulunan organeller ve bu organellerin görevlerinin anlatıldığı yazımız. Sitoplazma Hücre zarı ile çekirdek arasında kolloidal bir ortamdır. Canlı bir hücrenin sitoplazmasının büyük bir kısmını su (%60-90) meydana getirir. Sitoplazmada enzimler, amino asitler, glikoz, yağ asidi gliserol, hormonlar ve sodyum potasyum kalsiyum, klor gibi iyonlar bulunur. Sitoplazmanın Görevi: Hayat

Biyoloji Golgi Aygıtı

Golgi Aygıtı Nedir? Golgi Cisimciğinin Görevleri Maddeler Halinde Kısaca

0

Golgi Aygıtı nedir? Golgi Aygıtı ne demek? Golgi aygıtının hücredeki fonksiyonları(maddeler halinde) Golgi içerisinde neler olur? Golgi Aygıtı Nedir? Görevleri Kısaca Olgunlaşmış alyuvar hücreleri hariç, bütün ökaryotik hücrelerde bulunur. Golgi aygıtı, üst üste yığılmış yassı keselerden meydana gelmiştir. Bir hücrede bu yığınlardan, birkaçı ya da yüzlercesi bulunabilir. Keselerin çevresinde tomurcuklanma sonucu oluşan, irili ufaklı vesiküller

Jeoloji Waialeale Dağı

Dağların Oluşumu Nasıl Gerçekleşir? Oluşumlarına Göre Dağlar

0

Dağların oluşumu nasıl olur? Volkanik dağlar, kırılmalar, kıvrılmalar, yeryüzü hareketleri sonucu oluşan dağlar hakkında bilgi. Dağların Oluşumu; Oluşumlarına göre dağlar temelde iki grupta toplanır: Volkanik olaylar, yani yanardağ etkinlikleriyle oluşan ve yer kabuğunun yatay ve dikey hareketleri, yükselme ve alçalma (faydalanma ve epirojenik hareketler) kıvrılma ve kırılma (orojenik hareketler sonucu oluşan dağlar. Volkanik ve yerkabuğu

Kimya lavoisier

Antoine Lavoisier Neyi Buldu? Kimyaya Katkıları ve Deneyleri Sonuçları

0

Antoine Lavoisier neyi buldu? Antoine Lavoisier’in yaptığı deneyler ve sonuçları, kimya bilimine katkıları nelerdir, hakkında bilgi. A. L. LAVOISIER Oksijen Varsayımının Kanıtı Antoine Laurent Lavoisier 1743 yılında Paris’te doğdu. 1794’te yine aynı şehirde idam edilerek öldürüldü. Babası avukattı. Annesi o daha çocukken öldüğü için, teyzelerinden biri tarafından yetiştirildi. College Mazarin’de eğitim gördü, bakaloryasını 1763’te, lisansını

Teknoloji İlk Stephenson Lokomotifi

Demiryolu Ulaşımının Kısa Tarihçesi – İlk Tren Yolları ve Lokomotifler

0

Demiryolu ulaşımı nedir? Demiryolu ulaşımının özellikleri, tarihçesi, günümüze kadar olan gelişimi hakkında bilgi. Demiryolu; lokomotif, vagon gibi demir tekerlekli taşıtların üzerine gittiği birbirine koşut iki ray ya da demir yastıklı yoldur. Günümüzdeki rayların temelini 1789’da George Stephenson’un çalışmaları oluşturur. Madenler dışında ilk demiryolu 1801’de Wandsworth ile Croydon arasında, 16 km uzunluğunda döşendi. Atların çektiği vagonlar

Biyoloji yemek borusu

Yemek Borusu Nedir? Ne İşe Yarar? Nerededir? Yapısı Görevleri ve Özellikleri

0

Yemek Borusu nedir, ne işe yarar? Yemek borusunun yapısı ve görevleri nelerdir? Yemek borusunun özellikleri hakkında bilgi. Yemek Borusu Yemek borusu (özofagus), yiyecekleri ağızdan sindirim sistemine taşıyan uzun, içi boş bir organdır. Tipik olarak yemek borusu doğrudan ağızdan sindirim sistemine gider. Bazı hayvanların özel bir mide bölgesi yoktur ve yemek borusu doğrudan bağırsaklara dökülür. Daha

Biyoloji Hipofiz Bezi

Hipofiz Bezi Nedir? Nerededir? Salgıladığı Hormonlar Görevleri ve Yapısı

0

Hipofiz Nedir? Hipofiz bezi nerede bulunur, hangi hormonların salgılanmasından sorumludur? Hipofiz bezinin yapısı, görevleri ve hastalıkları. Hipofiz Bezi Hipofiz bezi, diğer bezlerin aktivitesini kontrol eden “ana” veya baskın bezdir. Hipofiz bezi, bir dizi önemli hormonu üretmekten ve depolamaktan sorumludur. Ancak, genel olarak, hipofiz bezi, endokrin sistemin ana bezlerinden biridir ve vücudu etkilemek için çeşitli yollardan

Biyoloji Hücre İskeleti

Hücre iskeleti Nedir? Hücre iskeletinin yapısı ve görevleri nelerdir?

0

Hücre iskeleti nedir? Hücre iskeletinin yapısı ve tanımı nedir? Hücre iskeletini meydana getiren yapılar, özellikleri ve görevleri nelerdir? Hücre iskeleti Mikroskop ve araştırma tekniklerindeki gelişmeler, ökaryot hücrelerin iç yapısının tahmin edilenden daha yüksek bir organizasyona sahip olduğunu ortaya koymuştur. Bir hayvan iskeletinin diğer vücut kısımlarını, kendi yerinde tutmasına benzer şekilde, hücre iskeleti de birçok organeli

Kimya nükleer fisyon

Fisyon Tepkimesi Nedir? Fisyon Olayının Örnekler İle Anlatımı

0

Fisyon Tepkimesi nedir? Fisyon Tepkimesi nasıl gerçekleşir? İlk Fisyon Tepkimesi ve tarihçesi hakkında bilgi. Fisyon; atom çekirdeklerinin parçalanması olayıdır. Çekirdek bölünmesi olarak da adlandırılan bu olay, bir çekirdeğin başka taneciklerle bombardımanı sonucunda oluşabildiği gibi, bir çekirdeğin kendi kendine bölünmesiyle de oluşabilir. Bu tür fisyon olayına “kendiliğinden fisyon” adı verilir. Fisyon olayı ilk kez 1934’te, İtalyan

Biyoloji Anatomi Nedir?

Anatomi Nedir? Anatomi Biliminin Tarih Boyunca Gelişimi Nasıl Olmuştur?

0

Anatomi nedir? Anatomi bilimi neyi inceler, çalışma alanları nelerdir? Anatominin tarihi, gelişimi hakkında bilgi. Anatomi; canlıların yapısını ve organlarının birbiriyle bağıntılarını inceleyen bilimdir. Eski Yunanca Anatemnein (açmak) ve tome (kesmek, ayırmak) sözcüklerinin birleşmesinden türemiştir. İncelenen canlının türüne göre üç ayrı bilim dalına ayrılır: insan anatomisi, hayvan anatomisi (zootomi), bitki anatomisi (fitotomi). Canlıların yapısı bir bütün

Jeoloji Mağara

Mağara Nedir? Mağaraların Özellikleri Nelerdir? Speleoloji Nedir?

0

Mağara nedir? Speleoloji nedir? Mağaralar nasıl oluşur, çeşitleri, özellikleri nelerdir? Dünyadaki ünlü mağaralar hakkında bilgiler. Mağara; yeraltı sularının etkisiyle yer içinde oluşan büyük oyuklardır. Yeraltında oda benzeri bölmelerin çoğu, sağlam kayaların oyulması, aşınması ya da çökmesiyle oluşur. Volkanik bölgelerde, yanardağ lavlarının yeryüzüne taşan parçaların katılaşması, yeraltında kalan sıvı maddelerin de akıp gitmesi sonucu yeraltı tünelleri

1 4 5 6 7 8 37