Çömlekçi Suyu Saksıdan İçer Ne Demek? Atasözünün Anlamı Açıklaması

0

Çömlekçi Suyu Saksıdan İçer Ne Demek, Çömlekçi Suyu Saksıdan İçer atasözüyle ne anlatılmaktadır, Çömlekçi Suyu Saksıdan İçer Ne Demek anlamı.

Çömlekçi Suyu Saksıdan İçer

Arka resim kaynak: pixabay.com

Çömlekçi Suyu Saksıdan İçer

Çömlekçi çömlek, saksı vb. yaparak geçimini sağlar, para kazanır. İnsanlar kazançlarını sağlamak için ellerindeki sanatı, bilgilerini, meleklerini kullanırlar. Çömlekçi de ürettiği ürünlerin kazancıyla geçinir. Suyunu saksıdan içer, denilmesinin sebebi de rızkının ürettiği ürünün satışından geldiği anlamını taşır. Tıpkı çömlekçi gibi diğer zanaatkar, sanatçılar da ürettikleri sanat ile geçimlerini sağlarlar. Olanakları üretimleri dahilindedir. Ne üretirse onun karşılığının sağlayacağı imkanlardan yararlanabilirler. El emeği, alın teri ile kazanılanlar kişinin geçimini ve rızkını sağlar. Yaşamak için olanakları ancak bu şekilde temin eder, fazlasını bekleyemeyiz.

Advertisement
Bu atasözünün özet anlamına gelince;

İnsan ancak kendi olanaklarıyla geçimini sağlar, onun dışına çıkamaz diyebiliriz.

Çömlekçilik

Süzülmüş çamurdan (çömlekçi çamurundan) yapılan, fırında pişirilerek sırlanan veya sırsız bırakılan toprak tencere, tava, vazo, küp, testi, fincan, bardak gibi ev eşyasına «çömlek», bu işleri yapma sanatına da «çömlekçilik» denir. «Çömlek» sözünün «çöken çamur» anlamına «çökelek» ten alınmış olması muhtemeldir.

Çömlek işleri biri sırsız, öteki sırlı olmak üzere iki çeşittir. Tarihten önceki çağlarda yapılan çömlekler sırsızdı. Bunlar pek az hararette pişirilir, yumuşakça ve donuk olurdu. İçlerine konan su ve yağlı maddeleri emerdi. Bu tip sırsız çömleklere «pişmiş toprak» da denir. Pişmiş toprak işlerinin üzerine siliko alkalinden renksiz, biraz siyahımtırak hafif bir perdah yapılır. Bunlara «perdahlı çömlek» işleri denir.

Çömlekler ateşte pişirilirken, zaman zaman, topraktaki silikatların ve ateşin külü içindeki potas ve sudun tesiriyle bazı kısımlarının camlaştığı ve su geçirmez hale geldiği görüldü. Böylece, çömlekleri sırlamak, yani ince bir sırça tabakası île örterek ateşte pişirmek fikri ortaya çıktı. Bu şekilde pişmiş toprak işlerine «sırlı çömlek» .denir. Bu cins çömlek işlerinde, sır, çömleğin hamuruna yapışmış olursa da cismin içine işlemez.

Advertisement

Çömlekçi

Çömlekçi; toprak tencere, vazo, küp, güveç, tabak ve benzeri kapları elle veya bir çömlekçi çarkı yardımıyla yapan uzman işçidir.

Çömlekçinin yaptığı iş bir sanattır ve bu sanat, çeşitli bölgelerde, her yerin geleneksel usullerine göre yapılır. Çömlek yapımında kullanılan çark, ayakla çalıştırılır. Çömlekçi, çarkın tablasına oturttuğu çömlek hamurunu elinin ayasıyla biçimlendirir Biçim verilmiş toprak, çömlekçi fırınında pişirilir. Gri toprak pişince beyazlaşır, sarı toprak ise kırmızılaşır. Çömlekçi, yaptığı kapları sızdırmaz hale getirmek ve süslemek için renkli boyalar veya saydam cilâlarla boyayıp cilalar. Her çağda ve dünyanın her köşesinde büyük çömlekçiler, seramik sanatını bir anlatım aracı olarak benimsemişler ve göz kamaştırıcı biçimde süslü, son derece güzel çömlekler, değişik kaplamalık ve döşemelikler, zengin renkli mozaikler yaratmışlardır.


Leave A Reply