Denge Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Denge ne anlama gelir? Denge kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir nesnenin veya bir insanın devrilmeden durma hâli, muvazene, balans
2. Zihinsel ve duygusal uyum, istikrar
“Ruhsal denge.”
3. Siyasi güçlerin, yetkilerin birbirini sınırlayacak biçimde dağıtılması
“Dünyadaki bütün dengeler değişti. Artık ne Sovyetler var, ne komünizm tehlikesi.” – A. Ümit
4. Ekonomik hayatın uyumlu düzeni
5. Birbirini ortadan kaldıran güçlerin sonucu olan durma hâli
iki kişi, durum veya olay arasında orta yolu bulmak, uyum sağlamak
“İnsan başka türlü düşünmez; aklına danışır, duygularını dinler, ikisi arasında dengeyi sağlayacak bir yol bulmaya çalışır.” – A. Erhat
1. dik durumdan düşecek duruma gelmek
2. tanınan ve bilinen ölçülerin dışına çıkmak
3. tutum ve davranışlarında tutarlılık olmamak
4. aralarında ilişki bulunan şeyler arasındaki uyum bozulmak
dik durumdayken kontrolünü kaybederek düşmek
“Sular dizimize çıktı, göğsümüze, derken ayaklarımız kaydı, dengemizi kaybettik.” – M. Yesari
Piyasalarda arz ve talep miktarlarının eşitlendiği fiyat
Aletli jimnastik dalında kullanılan, 1,20 metre yüksekliğinde, 5 metre uzunluğunda, 10 santimetre yürüme yüzeyi olan, piramit biçiminde, iki ayak üzerinde duran, düzgün kalastan yapılmış denge aracı
Omurgalıların özellikle de memelilerin iç kulak keseciğinde bulunan kalsiyum tuzu
Ruhsal durum, psikolojik yapı
“Belli bir seviye çizgisinde düşünmeye alışık beyinler, ikide bir düz ayak, yavan konuklarla durmadan işgal edilirse iç dengeleri bozulur.” – H. Taner
Bir güç etkisiyle hareket ettikten sonra gene aynı duruma gelen cisimlerin konumu
Denge durumundaki cismin küçük bir yer değiştirmesiyle bozulan denge
Bir toplumun başlıca kesimlerinin geniş ölçüde bir uyum içinde bulunmasını sağlayan toplum ve kültür bakımından bütünleşme
Üretimin talebe uygun miktarda planlanması
Bir ülkenin belli bir tarihe kadar birikmiş dış borç ve alacaklarını gösteren durum veya belge
1. Gelirin gidere eşit olma durumu
2. Devletin bütün gelir toplamının gider toplamına eşit olma durumu
Hücre içi ve dışı sıvılarında madensel iyonların uygun yoğunlukta bulunması
Bir yüzeyin aldığı ve yaydığı ışınımın denkliği
Halk oyunlarında sahnenin konumuna ve ölçülerine göre oyunları estetik görünümde sergileme tekniği ile seyircinin görüş açısının bilinçli olarak ortaya çıkması

İLGİLİ RESİMLER


Leave A Reply