Elçi Nedir? Sözlük Anlamı, Elçiye Zeval Olmaz Ne Demektir? Anlamı, Açıklaması

0

Elçi, ulak, büyük elçi ne demektir? Elçiye zeval olmaz ne demektir, atasözünün anlamı, açıklaması, elçi hakkında bilgi.

Elçi Nedir?

 • “Elçi”
  1. Bir devleti başka bir devlet katında temsil eden kimse, sefir
  2. Bir uzlaşma sağlamak veya iş bitirmek için birinin yanına gönderilen kimse
  3. (din) Peygamber
 • “elçiye zeval olmaz ”
  “bir kimseden başka bir kimseye herhangi bir haber ulaştıran, bu aracılığından dolayı sorumlu tutulmaz” anlamında kullanılan bir söz
 • “büyükelçi”
  Bir devletin başka bir devletteki en üst düzey temsilcisi, sefirikebir
 • “orta elçi ”
  1. Büyükelçiden önceki elçilik aşaması
  2. Bu aşamada olan kimse
elçiye zeval olmaz

Arka resim Kaynak: pixabay.com

Elçiye Zeval Olmaz:

ANAFİKİR : Haber iletmekle görevli kişileri, verdikleri haberden ötürü cezalandırmak doğru değildir.

Advertisement

Haberleşmenin kişilerle sağlandığı zamanlarda, haberi iletmekle görevli elçiler olurdu. İster yazılı ister sözlü haberleri olduğu gibi iletmek temel görevleriydi, iletilen haber kötü olduğunda, bazen elçiler de öldürülür, çeşitli işkencelere tabi tutulurdu. Zamanımızda ilerleyen teknoloji ile birlikte, elçi ile haber ulaştırmak yok denecek kadar azalmıştır. Yalnız devletler arasındaki ilişkileri yürüten elçiler kalmıştır ki onların da haklan güvence altına alınmıştır. Toplum içinde arada sırada bu yola başvurulur. Öyle durumlarda haber getiren suçlanmamalı, onun da bir görev yaptığı unutulmamalıdır.

Elçi, Büyükelçi Hakkında Bilgi

Bir devleti başka bir devlet nezdinde temsil eden şahıstır. Devlet başkanı tarafından atanır; muhatabı yabancı devletin başkanıdır. Şu sınıflara ayrılır:

 1. Büyükelçi: En yüksek dereceli temsilcidir. 1918’e kadar yalnız büyük devletler birbirlerine büyükelçi gönderirlerdi. Bu devletler şunlardı: A. B. D., Japonya, Türkiye, Rusya, Avusturya – Macaristan, Almanya, İtalya, İspanya, Fransa ve İngiltere Meselâ Çin bile, ancak ortaelçi gönderirdi. Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra en önemsiz devletler bile birbirlerine büyükelçi gönderir oldular, eski gelenek yıkıldı.
 2. Ortaelçi: Büyükelçiden sonra gelen temsilci derecesidir.
 3. Mukim siyasi temsilci: Daha küçük siyasî temsilcidir; birbirleriyle çok az siyasi ilgisi olan devletler arasında gönderilir.
 4. Olağanüstü temsilci: Her hangi bir mesele üzerinde o meseleyi halletmek üzere geçici olarak gönderilmiş siyasî temsilcidir.
 5. Maslahatgüzar: Geçici olarak elçinin yerini tutan siyasi temsilci.

Elçiler doğrudan doğruya siyasi işlerle uğraşırlar; pasaport işleriyle konsolosluklar uğraşır.

Elçiden sonraki en kıdemli yardımcıya «müsteşar» denir. Sonra kâtipler, ataşeler gelir. Bunların topu elçilik erkânını teşkil ederler, devletlerarası hukukta belirli imtiyazlardan faydalanırlar.

Advertisement

Ulak Nedir? Sözlük Anlamı

 • “Ulak”
  Haberci
  “Az sonra ulaklar oba beylerine haber ulaştırmak için atlanmışlardı.” – N. Araz
 • “ulak çıkarmak ”
  haberci göndermek, posta çıkarmak
 • “özel ulak ”
  Geldiği postanede bekletilmeden özel bir araç veya görevli ile yerine ulaştırılan (mektup, paket vb.), ekspres
 • “el ulağı ”
  Yardımcı, yamak
  “Konaktayken hiç olmazsa el ulakları vardı.” – H. R. Gürpınar


Leave A Reply