Elektriksel Alan ve Şiddeti Formülü, Konu Anlatımı

0
Advertisement

Elektriksel alan nedir, şiddeti nedir? Elektriksel alan şiddeti formülü nedir? Kuvvet çizgileri ve özellikleri konu anlatımı.

ELEKTRİKSEL ALAN ve ALAN ŞİDDETİ

► Yüklü bir cismin elektriksel etkilerinin bulunduğu bölgeye, o yükün elektriksel kuvvet alanı denir. Yüklü cismin, birim pozitif yük başına uyguladığı elektriksel kuvvete ise elektriksel alan şiddeti denir ve E harfi ile gösterilir. Tanıma göre

\displaystyle E=\frac{F}{q}

SI sisteminde birimi:

\displaystyle E=\frac{Newton\left( N \right)}{Coulomb(C)}

► Elektriksel alan şiddeti vektördür.

Advertisement

Bu yazımızda duran yüklerin elektriksel alanı ile ilgilenilecektir.

Hareketsiz (+Q) ve (-Q) yüklerinin, hareketli bir (+ q) birim yüke uyguladığı kuvvet vektörleri:

ALAN ÇİZGİLERİ (Elektrik alan kuvvet çizgileri)

► Bir alan çizgisi, bir noktanın, birim pozitif yüke etkiyen kuvvet doğrultusunda hareket etmesiyle oluşur.

► Alan çizgisinin bir noktadaki teğeti, o noktada elektrik alan doğrultusunu verir. Söz konusu noktada elektrik alanın yönü ise, (+) yüke etkiyen kuvvet yönündedir.

Advertisement

► Alan çizgilerinin sıklığı, yükün çokluğunun ölçüsüdür.

► Birden fazla duran yükün elektrik alan çizgisinin bir noktadaki teğeti, o noktada bileşke alan doğrultusundadır.

► Bir yük sisteminin alan çizgileri birbirini kesmez.

► Yüklü bir iletkenin elektrik alan çizgileri, iletkenin yüzeyine diktir.

► Yüklü noktasal iki cisim birbirlerine

\displaystyle F=\frac{k.{{q}_{1}}.{{q}_{2}}}{{{d}^{2}}}

coulomb kuvveti uygular. q, i sabit, q2 yi q, alanında hareketli varsayarsak, q , den d uzaklıktaki bir noktada elektriksel alan şiddetinin büyüklüğü:

\displaystyle E=\frac{F}{{{q}^{2}}}\Rightarrow E=\frac{\left( k.{{q}_{1}}.{{q}_{2}} \right)/{{d}^{2}}}{{{q}_{2}}}\Rightarrow E=\frac{k.{{q}_{1}}}{{{d}^{2}}}

► Karşıt yüklü, sonsuz boyutlu, iki iletken plaka arasında E düzgün ve değişmezdir.

Advertisement

Yalnız uçlara doğru alan çizgileri hem bükülür, hem plakalara uzaklık alanın büyüklüğünü değiştirir.

► Yüklü iletken bir kürenin yüzeyinde ve dışında bütün yükü merkezindeymişcesine alan oluşur.


Leave A Reply