Feldspat Nedir? Feldspatın Özellikleri Nelerdir?

0
Advertisement

Feldspat nedir? Feldspatın özellikleri nelerdir? Feldspat nasıl oluşur, yapısı nasıldır ve feldspat çeşitleri hakkında bilgi.

feldspat

Feldspat Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Birçok ilkel kitlelerin, bu arada granitin bileşiminde bulunan bir silikattır.

Feldspatlar, potasyum, sodyum, kalsiyumun alüminyum ve silisyumla birleşmesinden doğan susuz bileşiklerdir. Kimya biliminde bunlara “alümo-silikatlar” (alüminyumlu silikat bileşikleri) denir.

Dünyanın çekirdeğini teşkil eden magmanın çeşitli hareketlerle yeryüzüne çıktıktan yıllarca sonra bozulması ile oluşurlar. Mesela granit kütleleri, hava ve su etkisi altında bozularak kuvarts, mika ve feldspat haline dönüşür. Feldspatların bozulması da kaolin veya kili ortaya çıkarır. Kaolinle kil hemen hemen aynı yapıdadır; yalnız, kilde demir bileşikleri de bulunur. Kaolinde ise demir, yok denecek kadar azdır.

Feldspatları asit etkilemez. Saf olarak porselen endüstrisinde kullanılır.

Advertisement

İçlerinde bulunan cisimlere göre üç bölüme ayrılırlar:

1 — Ana elemanları olan alüminyum ve silis yanında içinde potasyum bulunanlar. Bunlara “ortoklas”  denir.

2 — İçinde sodyum bulunanlar. Bunlara “albıt” denir.

3 — İçinde kalsiyum bulunanlar. Bunlara “anortit” denir.

Mineraloji biliminde ise feldspatlar dilinimlerine, yani kristallerinin bölünme yönlerine göre “ortoklas” ve “piajioklas” olmak üzere iki bölüme ayrılırlar. Plajioklaslar, yukarıda adı geçen albit ve anortitin çeşitli oranlardaki karışımlarıdır. Ortoklas ile piajioklas arasındaki en önemli ayrılık kristal yapılarında kendini gösterir.


Leave A Reply