Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliği

0

Peygamberimiz Hz. Muhammed’in örnek insan olması, örnek kişiliği, örnek alınacak davranışları, maddeler halinde özeti.

Advertisement

Hz. Muhammed’in Örnek Kişiliği

• Hz. Muhammed gönderilmiş olduğu dönemde üst düzey bir insani sistem kurmuş, haksızlığa uğrayan insanların cazibe merkezi hâline gelmiştir. Onun uygulamaları insanların arasında büyük bir kardeşlik hareketi başlatmıştır. Bu açıdan Hz. Muhammed, büyük bir sosyolojik başarı elde etmiştir. Onun örnekliği, yapmış olduğu büyük değişimde aranmalıdır. Onu takip eden, ona ve onun getirdiğine inanan insanlar, onun hayatını örnek almalı ve kendi zamanlarında Peygamber’in uygulamalarına benzer uygulamalarda bulunmalıdırlar.

• Peygamber’imiz hayatı boyunca yalan söylememiştir. Onun, peygamberliğinden önce bile Mekke’de tanınan ismi “Muhammedü’l-Emin (Güvenilir İnsan)” olmuştur.

• Peygamber’imiz alemlere rahmet olarak gönderildiği için yumuşak ve her canlıya sevgi ile bakan bir kalbe sahipti. Psikolojide hep kullanılan bardağın dolu tarafından görmeyi hayatında hep uygulamıştır. Bir şeyin eksikliğini değil, nasıl telafi edileceğini düşünmüştür. Taif ziyaretinde taşlanmış olmasına rağmen; “Onlar bilmiyorlar, bilseler böyle yapmazlar.” diyerek oradaki insanlara doğruları anlatmaya kararlı olduğunu göstermiştir.

• Peygamber’imizin geldiği toplum, adaletin sadece güçlüleri kayırdığı bir sistemi benimsemişti. O, kurmuş olduğu toplumsal sistemde insan haklarına saygıyı en önemli ilke yapmıştır. Hz. Muhammed’in gençliğinde onun adaletine güvenen Mekke’nin ileri gelenleri “Hacerü’l-Esved” taşının yerleştirilmesinde onu hakem tayin etmişlerdi.

Advertisement

Peygamber’imizin; “Kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.” ilkesi onun insana baktığı pencerenin güzelliğini göstermektedir. İslam kolay ve yaşanabilir bir dindir. Bu açıdan Hz. Muhammed herkesin seviyesine göre, insanlara İslam’ı tanıtmıştır. Kur’an; “Allah hiç kimseye kaldıracağından fazla yük yüklemez.” diyerek İslam’ın yaşanılabilir bir din olduğunu göstermektedir.

• Peygamber’imiz öfkeyi yenmenin gücü olarak hoşgörüyü tavsiye etmiştir. İnsanlığın bugün en çok ihtiyaç duyduğu hoşgörüyü Peygamber’imizin hayatındaki uygulamalarında öğrenmekle sağduyulu bir toplum kurabiliriz. Peygamber’imizin hayatında farklı inançlara hoşgörü örneklerini çokça görmekteyiz. Medine Sözleşmesi’nde farklı inançların özgürlükleri garanti altına alınmıştır.

• Peygamber’imizin sabrı onun başarısındaki en önemli etkendir. Zor bir topluma kolay bir reçete sunarak insanların gönüllerini kazanmıştır. Kendi hayatı zorluk içerisinde geçmesine rağmen, bu acının sorumlusu olarak kendi ümmetini görmemiştir. Onun, “Sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız doğruları söylemekten vazgeçmem.” sözü yaptığı işte ne kadar kararlı olduğunu göstermektedir. (Not: Ümmet, bir peygamberi ve o peygamberin öğretilerini takip edenler.)

• Kültürümüzde Hz. Muhammed sevgisi çok önemli bir yere sahiptir. Çocuklarımıza Ahmet, Muhammed, Mehmet isimlerini çokça koymaktayız. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi önemli Türk büyükleri Hz. Muhammed sevgisini ifade eden şiirler ve yazılar kaleme almışlardır.

• “Ehli Beyt”, sözlükte ev halkı anlamına gelir. Dinimizde ise Hz. Muhammed’in ev halkı, yani eşi, kızı, damadı ve torunlarıdır. Çocuklarımıza Peygamber’imizin ehli beytinden olanların isimlerini koyarak kültürümüzdeki Ehli Beyt sevgisini göstermekteyiz. Bu yıl yapılan bir istatistiğe göre, Türkiye’de erkek çocuklarına en fazla konan ismin “Mehmet”, kız çocuklarına konan ismin ise “Fatıma” olduğu ortaya çıkmıştır.

Advertisement


Leave A Reply