Hz. Yusuf’un Hayatı

1

Hz. Yusuf peygamberin hayatı, özellikleri, mucizeleri. Hz. Yusuf’un hikayesi, hayatının özeti, Hz. Yusuf hakkında bilgi.

Hz. Yusuf; Kuran’ın 12. sûresinin ve bu metinde serüveni anlatılan İbrani Peygamberinin adıdır.

Advertisement

İbrani peygamberi Yakup’un Rahel’den doğma iki oğlundan biri (öteki Benyamin), kardeşlerinin küçüğüdür. Babasının ayrıcalıklı sevgisi ve gördüğünü ilettiği düşlerin anlamı yüzünden kıskanılır, önce bir kuyuya atılır, sonra satılır. Mısır’da (Müslüman inanışına göre Kıtfîr ya da İtîr’e) Yahudi anlatımına göre Polifar’a satılır. Efendisinin (aziz-i Mısır) eşi Zeliha’nın (Züleyha) aşkına konu oluşu, karşılık vermediği için iftiraya uğrayışı, suçlu sayılarak hapsedilişi, Firavun’un düşlerini doğru yorumlayarak kurtuluşu, önem ve yetkiyle mevkiinin yükselişi, kardeşlerinin Mısır’ı ziyaretlerinde tanıyıp yardım sağlayışı, gömleğini babasına gönderip körelmiş gözlerinin açılmasını gerçekleştirişi, anasıyla babasını ve ailesini Mısır’a getirterek geçinmelerinin yollarını buluşu…” her iki kitabında da işlediği konunun ortak ve ana çizgileridir.


1 Yorum

Reply To emir Cancel Reply