İslama Göre Gurur Nedir?

0

Gurur ne demektir? İslamiyette gurur nasıl karşılanır? İslamda gurur ile ilgili hikaye.

Gurur insanın kendini beğenmesi, nefsini başkalarından üstün görmesi, kibirlenmesi demektir.

Advertisement

Böyle bir duygu dinimizde çirkin görülmüş ve bunun şeytani olduğu açıklanmıştır.

İnsanlar genellikle kendi duygu, düşünce ve hareketlerini beğenir, üstün görürler. Ancak bunda aşırıya kaçmak, kişileri gurura ve yersiz bir kibre götürür.

Yüce Allah: “Dünya hayatı sizi aldatıp, gururlandırmasın. Allah’a güvenmek de sizi gurura sevketmesin.” buyurmuştur. Bu ayet-i kerime bizim soy-sop, mal-mülk, bilgi ve ibadet sebebiyle asla gururlanmamamızı, bunun çirkin bir hareket olacağını açıklamaktadır. Gurur ve kibirin zıddı tevazu göstermek, alçakgönüllü olmaktır. Mütevâzi insan hem Allah, hem insanlar tarafından sevilir.

Kartal İle Serçe

Advertisement

Kartal bütün kuşları etrafına toplamış öğünüp duruyordu:

– İçinizden kim benim gibi yüksek sesle ötebilir?

Kaşların hiçbiri cevap vermedi. Hepsi başlarını öne eğdiler. Kartal gurur içinde öğürmesine devam etti: •

-içinizden kim benimle kavgayı göze alabilir?

Kuşların hiçbiri cevap vermedi. Hepsi başlarını öne eğdiler. Kartal bu sefer de, çevresini küçümseyen bir bakışla süzerek:

– İçinizden kim benden daha yükseklere uçabilir? dedi.

Advertisement

Serçe kartalın böbürlenip durmasına çok kızmıştı. Yüksek sesle:

– Hey kartal! dedi. Ben senden daha yükseklere uçabilirim.

Orada bulunan diğer kuşlar ve kartal şaşkın şaşkın serçeye bakmışlar. Kartal:

– Sen mi benimle yarışacaksın? demiş.

– Tabii ben… Hadi bakalım göster kendini…

Kuvvetli, kocaman kartal serçenin yanı başına kurulup, geniş kanatlarını açınca serçe bir anda, kartala duyurmadan, kanadı arasına gizlenivermiş.

Kartal ok gibi, göz açıp kapayıncaya kadar göklere doğru yükselmiş. Bulutlara karışmış. Alaycı bir sesle sormuş:

– Ne oldun küçük serçe? Nerelerde kaldın? Kartalın daha üstünden serçe cevap vermiş:

– Burada… daha yukarıdayım senden… Kartal şaşmış bu işe… Kızmış da oldukça. Uzun kanatlarını çırpıp, göklere doğru yükselmiş yine… Beyaz bulutların da üstüne çıkmış:

– Ne oldun küçük serçe? Nerede kaldın?

Serçe kartalın kanatları arasında bir güzel saklanıvermiş ve:

Advertisement

– Burada, daha yukardayım senden… demiş.

Kartal müthiş bir öfkeye kapılmış. Kanatlarını gererek daha yükseklere uçmaya çalışmış. Ama başaramamış bunu. Birden gücü kuvveti kesilivermiş. Gökyüzünden bir taş gibi aşağıya, boşluğa düşmüş, ölmüş. Serçe de, kartalı yendiği için neşeli neşeli ötüp durmuş.


Leave A Reply