İslamda Gıybet ve İftira Nasıl Karşılanır? Din Açısından İftiranın Zararları

0
Advertisement

İslam dininde gıybet ve iftira atmak neden yasaklanmıştır? Gıybet ve iftira ilgili ayetler, İslamiyette gıybet hakkında bilgi.

İslamda Gıybet ve İftira

İSLAMDA GIYBET VE İFTİRA

Bir insanın yüzüne söylendiğinde beğenmeyeceği şeyleri onun bulunmadığı yerlerde söylemek gıybettir. Bu türlü davranışlara toplumumuzda dedikodu denmektedir. Bir insanla dalga geçip, onu başkalarının yanında hafife alır tarzda konuşmak, alay etmek de gıybettir. Ayrıca birinin farkına vardığında üzülebileceği bir davranışta, imada ve harekette bulunmak gıybet sayılmaktadır. Böyle bir durumun sözlü veya yazılı olarak söylenmesi de gıybet kavramı içine girmektedir.

Bireysel ve toplumsal zararlarından dolayı islam dini gıybet ve iftira etmeyi yasaklamıştır. Bu konuda, Kur’an-ı Kerim’de Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin… O hâlde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çok kabul edendir, çok merhamet edendir.” (Hucurât suresi, 12. ayet), “İnsanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay hâline!” (Hümeze suresi, 1. ayet)

İnsanların kusurlarını ve özel yaşamlarını onların bilgileri dışında araştırmak, insanları arkadan çekiştirmek ve onlar hakkında olmadık şeyler düşünüp bunu başkalarına yaymak kişiler arası ilişkileri yaralar. Sevgi, saygı, hoşgörü ve huzurun yara almasına ve sonrasında da yok olmasına neden olur. Hz. Hüseyin (r.a) gıybetin zararlarını şu sözleriyle ifade etmiştir: “Bir Müslüman kardeşin senden ayrıldığında, arkandan söylemesini sevmediğin şeyi sen de onun arkasından söyleme”

Dinimiz iftiradan da sakınmamızı istemektedir.

Birine iftira etmek kötü bir davranıştır. Birine söylemediği bir şeyi söyledi demek; yapmadığı bir şeye de yaptı demek iftira etmektir, iftira eden kimse insanların onurunu incitir ve başkalarına zarar verir. Arkadaşımızı yapmadığı bir davranıştan dolayı öğretmenimize şikâyet etmek iftiradır. Kaybolan bir eşyamızı hiçbir delil olmadan falan kişi aldı deyip onu suçlamak ta iftiradır. Yüce Allah iftiranın çirkin ve yapılmaması gereken bir davranış olduğunu belirtmiştir. Bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Mümin erkekleri ve mümin kadınları, yapmadıkları şeyle suçlayıp incitenler, bir iftira ve açık bir günah yüklenmişlerdir.” (Ahzâb suresi, 58. ayet), “Kim bir hata veya günah işler de sonra onu suçsuz birinin üzerine atarsa şüphesiz büyük bir iftira etmiş, apaçık bir günah yüklenmiş olur.” (Nisâ suresi, 112. ayet)

Advertisement

Dinimiz başkaları hakkında olmadık kötü şeyleri düşünüp, bunları başkalarıyla paylaşmayı da yasaklamıştır. Kötü zanda bulunmak dinimizin yapmamamızı istediği bir davranıştır. Bu davranış, kişileri hiç olmadık şekilde tanıtmaya ve onlara karşı önyargıyla yaklaşılmasına neden olmaktadır. Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “Ey iman edenler! Zannın çoğundan kaçının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurunu araştırmayın. Biriniz diğerinizi arkasından çekiştirmesin. Biriniz, ölmüş kardeşinin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. O hâlde Allah’tan korkun. Şüphesiz Allah, tövbeyi çokça kabul edendir, çok esirgeyicidir.” (Hucurat suresi, 12. ayet)

İftira hem kişiye hem de topluma birçok zararlar verir.

Kendisine iftira edilen kimse huzursuzluk yaşar ve çevresindeki insanların yüzüne bakamayacak duruma gelir. Geçimini sağladığı işini kaybedebilir. Mutlu yuvası dağılabilir. İftira, insanların birbirine olan güvenini ortadan kaldırır, insanlar arasındaki dostluk ve kardeşlik bağları iftirayla zarar görür. İnsanların yardımlaşma ve dayanışmalarının önünde engeller oluşturur. Beraberce, dostluk içinde yaşamayı engeller ve toplumdaki huzuru ortadan kaldırır.

Hem kendimizin hem de toplumumuzun mutluluğu için gıybet ve iftiradan kaçınmalıyız. Kendimizin gıybetinin yapılmasından veya kendimize iftira edilmesinden hoşlanmadığımız gibi başkalarının gıybetini yapmaktan veya onlara iftira etmekten de çekinmeliyiz Gıybet ve iftira edenleri uyarmalı ve böyle ortamlardan uzak durmalıyız.


Leave A Reply