Kahire Nerededir? Kahire Tarihi

0

Kahire hangi ülkededir? Kahire ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Mısır Kahire hakkında bilgi.

kahireKahire;Mısır’ın başkenti; aynı adı taşıyan yönetim biriminin merkezidir. Ülkenin kuzeyinde Nil Irmağı’nın sağ kıyısında, ırmak deltasında yer alır. Nil üzerinde Zamalik (Gezira), Rawdah (Roda) adlı iki adayı içerir. Adalar kıyıya köprülerle bağlantılıdır. Dokuma, besin, kimya, deri, çimento, ilaç, plastik, metal başlıca endüstri dallarıdır. Mısır’ın yam sıra Afrika Kıtası’nın önde gelen ticaret kültür ve ulaştırma merkezlerinden biridir! Kentin yeni kurulan bölümleri, çağdaş yapı, bulvar ve caddeleriyle sürekli büyüme içindedir. Cami, saray, kent duvar ve kapıları eski bölümde yer alır. İS 716’da yatırılan, Roda Adası üzerindeki sütun Nil sularının yükselti düzeylerini gösterir. Deniz, kara, hava ve demiryolları üzerinde önemli bir konumu vardır.

Advertisement

Tarih: Fatimiler tarafından eski kentin yakınında yönetim merkezi olarak kuruldu. 12. yüzyılda Selahattin Eyyubi’ nin eline geçince, Fatimi egemenliği son buldu. Haçlı saldırılarından korunmak amacıyla, kalıntıları bugün de görülen bir kale yaptırıldı ve kent duvarları genişletildi. Memlûklar çeşitli yapılarla kenti bayındır duruma getirdiler. 1517’de, Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim‘in kenti almasıyla eski önemini yitirdi. 1798’de Napolyon tarafından ele geçirildi. 1801’de Türk ve İngilizler, Fransızları kentten çıkardılar. Osmanlı egemenliği yeniden kuruldu. 1882’de İngilizler Mısır’ı ve kenti denetim altına aldılar. 1922’de bağımsızlığını kazanan Mısır’ın başkenti oldu. İkinci Dünya Savaşı sırasında Müttefik ordularının karargâhı ve Ortadoğu’nun ikmal merkezi oldu. 1958-1961 arasında Mısır ve Suriye’ nin birleşmesiyle oluşturulan Birleşik Arap Cumhuriyeti’nin başkentliğini de yaptı.

Tarihsel Eserler: Emir (7. yüzyıl), Tolunoğlu (879) Hasan (1356), Kayıtbay (1475), El Ezher Camisi (970), özellikle Kuran-ı Kerim üzerindeki çalışmalarıyla ünlü El Ehzer Üniversitesi, Kahire Üniversitesi, Mısır Ulusal Müzesi, önemli dinsel ve kültürel yapılardır. Bugünkü Kahire’nin güneydoğusunda, Babil adıyla 7. yüzyılda kurulmuş bulunan Roma kenti duvar ve kalıntılarının bulunduğu yer, Eski Kahire olarak anılır.


Leave A Reply