Kanda RDW Yüksekliği Nedir? Neyin Belirtisidir? RDW Normal Aralığı Nedir?

0
Advertisement

Kan testinde RDW ne anlama gelir? Kanda RDW nin normal değer aralıkları nelerdir, yüksekliği ve düşüklüğü neyi ifade eder?

Kanda RDW

Kanda  RDW’nin normal aralığı nedir?

Kırmızı kan hücreleri (RBC) insan vücudunda çok önemli bir rol oynar. Bu hücreler vücudumuzdaki her yere oksijen taşırlar (vücudumuzdaki büyük organlardan en küçük kılcal damarlarına kadar). “Eritrositler” olarak da bilinen RBC’ler, oksijen taşıyan bir protein olan “hemoglobin” içerir. Eritrositler kemik iliğinde üretilir ve ömürleri yaklaşık 120 gündür.

Normal bir kırmızı kan hücresi yuvarlak ve merkezde düzdür, ortada deliği yoktur. Bir eritrositin yapısı kanla ilgili çeşitli hastalıkların saptanması açısından önemlidir. Temel olarak, RBC’nin boyutu ve hacmi, ölçülür. Bu yönteme kırmızı kan hücresi dağılım genişliği (RDW) kan testi denir.

Düzenli tam kan sayımına, RDW de dahildir. Kandaki büyüklük veya hacim ile birlikte kırmızı kan hücresi sayımı değerlendirilir. RDW’yi ölçmenin iki yolu var:

Yüzde olarak ölçülen varyasyon katsayısı (CV) veya RDW-CV. RDW-SD’nin standart sapmasından ve ortalama korpuskular hacim (MCV) sayısıdır.
Sıvı Debi (fL) olarak ölçülen ve gerçek boyut ölçümü olan standart sapma (SD) veya RDW-SD. Dağılım histogramının % 20’lik yükseklik düzleminde genişlik elde edilerek hesaplanır.
Diğer laboratuvar testleri gibi, RDW kan testi sonucu kullanılan makineye bağlı olarak değişebilir. Ancak, ortalama RDW aralığı:

Advertisement

RDW-CV için: 10.2 – 14.5%
RDW-SD için: 29-46 Fl

RDW Sonucu Neyi Gösterir?

RDW sonucu % 14,5’in üzerindeyse, RDW değeri yüksek olarak kabul edilir (normal aralığın üzerinde). Ve sonuç %10,2’nin altındaysa, düşük RDW değeri olarak okunur (standart aralığın altında). Bir tanı koymadan önce RDW ve MCV değerleri birlikte okunur ve değerlendirilir. RDW ve MCV sonucunu okurken ve yorumlarken göz önünde bulundurmanız gereken bazı önemli noktalar şunlardır:

MCV NEDİR? MCV DÜŞÜKLÜĞÜ VE YÜKSEKLİĞİ NEYİ GÖSTERİR?

Düşük RDW

Daha önce de belirtildiği gibi, sonuç RDW sayısının azaldığı% 10,2’nin altındaysa düşük RDW değeri elde edilir. Bu, kanın yeterince hemoglobin konsantrasyonuna sahip olmadığı bir anemi türü olan makrositik anemi anlamına gelir.

Yüksek RDW, Normal MCV

RDW değeri yüksek olduğu halde MCV normal aralıktaysa, erken aşamada Demir eksikliği anemisinin göstergesidir. En yaygın anemi tiplerinden biri olarak sınıflandırılan erken aşama demir eksikliği anemisi, vücutta yetersiz demir iyonu nedeniyle kanın olgun kırmızı kan hücresi yetersiz olduğunda ortaya çıkar. Demir hemoglobinde bulunan çok önemli bir elementtir. İkisi birlikte çalışır ve oksijen taşımacılığında sorumludur. Kanda yetersiz demir varsa, hemoglobin miktarı da yetersizdir. Hemoglobinin RBC olgunlaşması için gerekli olduğunu unutmayın. Olgun olmayan RBC’nin boyutu artar ve RDW değeri yüksektir.

Ayrıca, B12 vitamini ve folat eksiklikleri de düşünülmektedir. B12 vitamini ve folat RBC üretiminde gerekli olan elementlerdir. Bu faktörlerin (herhangi bir) eksik olması büyük boyutlu RBC’ye neden olabilir.

Diğer endikasyonlar orak hücre hastalığı, kronik karaciğer hastalıkları, miyelodisplastik sendrom ve dimorfik anemi (demir ve folat yetmezliğinin göstergesi) içerir.

Advertisement

Yüksek RDW, düşük MCV

Bu sonuçların elde edilmesi ciddi hastalıkların göstergesidir. Bu hastalıkların içinde, hemoglobini değiştiren ve RBC’nin oksijen seviyesi düşük olduğunda hilal şeklinde deforme olmasına neden olan bir hastalık olan, orak hücre anemisi de vardır. Bu durum kalıtsaldır ve dokular oksijenden yoksun olduğunda şiddetli ağrıya neden olur. Ataklar anidir ve hastalar sıklıkla hastaneye yatırılır. Normal bir RBC 120 gün kadar yaşar, ancak orak hücreli anemili insanlar için bu süre sadece 10 ila 20 gündür.

Bir başka durum da hemoglobinin bozulduğu, RBC’nin aşırı tahribatına yol açan bir başka hemolitik hastalık olan Talasemi‘dir. Orak hücreli anemiye benzer şekilde, talasemi de düzenli kan transfüzyonu, ilaçlar vb. ile tedavi edilebilir. Söz konusu hastalıklar için daha kapsamlı bir test gereklidir.

Yüksek RDW, yüksek MCV

Bu sonuçlar çeşitli sağlık problemleri göstermektedir. Birincisi, karaciğerin ana görevi kanı süzmek olduğundan, karaciğer hastalıkları daha muhtemeldir. Karaciğer düzgün çalışmıyorsa, toksik elementler kanda kalır ve atılamaz. Bu toksik maddeler daha sonra normal kan fonksiyonunu değiştirerek, RBC’nin boyutunu arttırır.

Diğer endikasyonlar hemolitik anemi, miyelodisplastik sendrom, B12 vitamini eksikliği ve sitotoksik kemoterapiyi içerir.

Kan testi ile tespit edilebilen çok sayıda önemli hastalık vardır. Daha ayrıntılı bir kan muayenesi önerilir ve sonuçlar hastanın yaşına göre değişir. Kan testinin sonucu ne olursa olsun, RDW ve MCV değerlerini etkileyen çeşitli faktörler olduğu ve diğer ilgili yönleri yeniden değerlendirmek önemlidir.


Leave A Reply