Kat Hizmetlerinin Diğer Departmanlarla İlişkisi, Sorumlulukları

0
Advertisement

Kat hizmetleri departmanının diğer departmanlarla ilişkisi nasıldır? Diğer departmanlara karşı sorumlulukları nelerdir?

Kat Hizmetlerinin Diğer Departmanlarla İlişkisi

Yukarıdaki çizelge incelendiğinde, genel kat yöneticisinin sadece personel ile değil, pek çok bölümlerle işbirliği yapması ve sorumlu olması gerektiği açıkça görülmektedir. Bu sebeple genel kat yöneticisi, insanlarla ilişkilerinde geniş bir anlayışa, sabra ve işbirliği yeteneğine öncelikle sahip olmalıdır. Bütün otellerde bilinir ki, otelin iyi bir şöhrete sahip olup olmamasının sorumluluğu, bu kişinin omuzlarına yüklenmiştir.

Çizelgede saatin yelkovanı yönünde gidildiği zaman, genel kat yöneticisi birinci derecede kime sorumlu, kiminle işbirliği yaptığı açıkça görülüyor. Bölümün iyi ve verimli çalışması için son derece hassas ve önemli bir yerde olduğunu iyice sindirmiş olmalıdır.

Otel Müdürüne Karşı Sorumlulukları:

– Kat hizmetleri personelinin kendi aralarında veya personelle müşteri arasında herhangi bir anlaşmazlığı önlemek,

– Görev ve nöbet listeleri yapılırken, müdüre danışarak fikrini almak,

Advertisement

– Yatak odalarının bulunduğu katların temizliğini yaptırmak ve genel görünümünün düzenli olmasını sağlamak,

– Yatak odalarında meydana gelen olağanüstü olayları yani; tek kişilik odada iki kişinin yatması, kedi köpek gibi hayvanların bulundurulması, eşyaların kötü kullanılması, halının yanması, kanepe, koltuk ve perde gibi eşyaların yırtılması v.b. durumları idareye bildirmek,

Temizlik araç – gereçlerinin ekonomik kullanılması ve iş için harcanan emek ve zamanı not etmek,

– Bütün çamaşırların bakımını, saklanmasını sağlamak ve envanterleri tutmak,

– Bölümüne ait odaların, mobilyaların, tamirat ve boya gibi işlerin zamanında bildirilmesi için rapor tutmak,

– Oda ve diğer bölüm personelini bakımlı temiz ve düzenli olmalarını sağlamak,

Advertisement

– Bölümüne yeni personel almak veya işten çıkarmaktadır.

Kat Hizmetleri Bölümünün Ön Büroya Karşı Sorumlulukları:

– Temizlediği, satışa sunduğu odaları tam eksiksiz olarak rapor halinde gerektiğinde telefon ile ön büroya bildirmek,

– Kat hizmetleri bölümü, kuşku duyduğu oda (yatılmamış, bagajsız) ve müşterileri bildirmek,

– Arızası uzun süren ve bloke ettiği odaları önbüroya bildirmek,

– Hasta müşteri çıkmış, kötü koku sinmiş, demirbaş eşyaları kaybolmuş veya hasar görmüş odaları bildirmek,

– Bulunan ve kaybolan eşyaları bildirmek,

– Müşteri, odalarında işletmenin politikasına aykırı davranışlarda (hayvan barındırma, yemek ve ütü yapma v.b.) bulunuyorsa ön büroya bildirmek,

– Ön büronun bildirdiği oda değişimi, ekstra yatak, bebek yatağı gibi hizmetleri zamanında yapmak,

Ön Büronun Kat Hizmetlerine Karşı Sorumlulukları:

– İşletmeye gelecek ve işletmeden ayrılacak müşterilerin listesini eksiksiz ve muntazam olarak her gün kat hizmetleri bölümüne vermek,

– İşletmeden, ayrılış tarihlerini uzatan ya da erken ayrılan müşterileri bildirmek,

– (V.I.P) odalarını kat hizmetlerine bildirmek,

Advertisement

– Müşterinin özel isteklerini (oda değişimi, ekstra yatak, bebek yatağı v.b) bildirmek.

Kat Hizmetleri Personeline Karşı Sorumlulukları:

– Oda görevlileri arasındaki işbölümünü eşit yapmak, âdil davranmak,

– Kat hizmetleri personelinin çalışma saatleri programını yapmak,

– Üniformaları dağıtmak,

– Personelin sağlıklı çalışmacı için yatak, yemek ve dinlenme odaları sağlamak,

– Kat hizmetleri personelinin birbirleri ve çevresiyle iyi geçinmelerini sağlamak,

– Personelin ufak rahatsızlıklarını gidermek için “İlk Yardım” bilgisine sahip olmak,

Tamirat Ve Yenileme Servisine Karşı Sorumlulukları:

– Yatak, koltuk ve kanepe gibi eşyaların döşemeleri için gerekli tamiratı bildirmek, tamirat için harcanan zamanı kaydetmek,

– Müdüriyet tarafından kabul olunduğunda, yapılacak tamiratı zamanında haber vermek,

– Tamiratın bittiğini, müdüriyet ve ön büroya bildirmek

Yemek Ve İçki Dâiresi Müdürüne Karşı Sorumlulukları:

– Servis tepsilerinin veya tabakların yerine gönderilmesini sağlamak,

Advertisement

– “Oda servisi” yoksa, odalara yapılan yemek servislerini, fişlere işlemek

– Çamaşırhaneye gönderilen mutfak ve yemek salonlarına âit çamaşırları kontrol etmek,

– Kat hizmetleri personelinin, yemeğe zamanında inmelerini sağlamak,

– Yiyecek dâiresi personeliyle, kat hizmetleri personelinin anlaşma ve işbirliğini sağlamaktır.


Leave A Reply