Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’in Yeri ve Önemi

0

Türk kültüründe Kur’an-ı Kerim’in yeri ve önemi ile ilgili bilgi veren yazımız. Türk milletinin Kur’an-ı Kerim’e bakış açısı nedir? Hakkında Bilgi

Kur'an-ı Kerim

Advertisement

Kültürümüzde Kur’an-ı Kerim’in Yeri ve Önemi

Türk Milleti’nin İslam‘a girmesiyle beraber Kur’an kültürümüzdeki en temel değerlerin baş aktörlerinden birisi olmuştur. Kültürümüzün önemli öğelerinden dil, sanat ve edebiyatımızda Kur’an’ın getirdiği değerlere çokça rastlanır. Yine Kur’an’dan pek çok kavram dilimize yerleşerek zenginleşmesini sağlamıştır. Mesela, Allah, Rab, Mevlâ, ayet, sure, dua, tövbe, melek, hak, ibadet ahidet, cennet ve cehennem gibi kavramlar bunlardan sadece bazılarıdır.

Toplumda Kur’an’da geçen güzel adların çocuklarımıza isim olarak verildiğini de görmekteyiz. Adem, İbrahim, Yasin, Tâhâ, Nur, Yunus, Yusuf, Lokman, Meryem bunlardan bir kısmıdır. Ahmet Yesevi, Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi edebiyatçılarımız eserlerinde Kur’an’da yer alan motiflere çokça yer vermişlerdir.

Örf ve adetlerimizde de Kur’an’ın etkisini görürüz. Mesela çocuklarımızın doğumunda, ölen insanlarımız cenazelerinde, askere giden veya askerden gelen gençlerimiz merasimlerinde, evlenen çiftlerin nikahlarında mutlaka Kur’an yer almaktadır.

Kültürümüzde, her evde Kur’an bulundurma geleneği vardır. Kızlarımız çeyizleri için Kuran-ı Kerim kılıfları ve yaldızlı bir Kur’an saklarlar. Cami, ev, iş yeri gibi pek çok mekanda Kur’an’ın çeşitli ayetleri tablolar halinde yer almaktadır.

Advertisement

Özellikle Osmanlılar zamanında Kur’an ayetlerinin yazıldığı hat ve tezhip gibi sanatlar ortaya çıkmıştır.


Leave A Reply