Kur’an ı Kerim’in İç düzeni İle İlgili Kavramlar

2
Advertisement

Kur’an-Kerim ile ilgili bazı kavramlar hakkında bilgiler. Kuran’ın iç düzeni. Vahiy, ayet, sure ve cüz ne demektir kısa tanım ve açıklamaları.

Kur'an-ı KerimVahiy,

“bir bilgiyi, düşünceyi veya bir emri konuşmada olduğunun aksine ses kullanmaksızın üçünce şahıslara gizli kalacak şekilde aktarmaktır.” Terim olarak da “Allah’ın beşerle doğrudan konuşmayıp ya melek vasıtasıyla, ya perde arkasından yahut da kalbe doğrudan ilham etmek suretiyle emirlerini ve kelamını Peygambere bildirmesidir.”

Ayet

•Kur’an-ı Kerim’i oluşturan kısa veya uzun vahiy ifadelerinden her birisine ayet adı verilir. En uzun ayet Bakara Suresi’nin 282. Ayetidir. Bunun yanında “Nun”, “Yasin”, “Tasin” gibi kısa ayetlerde bulunmaktadır.

•Hangi ayetin hangi surede bulunması gerektiğini Cebrail Peygamberimize bildirmiştir.

Advertisement

Sure

Kur’an’ın ana bölümlerine verilen isimdir. Sureler en az üç ayetten oluşur. Sureler dikkatli incelendiğinde sure içlerinde bir konu bütünlüğü olduğu görülmektedir. Toplam 114 Sure vardır. En uzun sure 286 ayetten oluşan Bakara suresi, en kısa sure ise üç ayetten oluşan Kevser Suresi’dir. Surelerin Kur’an’daki sıralanışı iniş sırası veya konularına göre değil, Cebrail’in peygamberimize verdiği bilgiye göre yapılmıştır. Bu sıralamada ilk sırada Fatiha Suresi, son sırada ise Nas Suresi bulunmaktadır.

Cüz

•Kur’an-ı Kerim’in her 20 sayfasından oluşan bölümüne cüz denir. Kur’an toplam 30 cüzden oluşmaktadır.


2 yorum

Leave A Reply