Medine Kentinin Tarihi

0
Advertisement

İslam dünyası için büyük öneme sahip olan Medine kenti ile ilgili olarak genel bilgilerin ve tarihi hakkında bilginin yer aldığı yazımız.

Medine Kentinden Bir Görünüm

Medine Kentinden Bir Görünüm

MEDİNE, Suudi Arabistan’ın batısında, Hicaz Bölgesi’nde kent. Kızıldeniz kıyısından 189 km içeride sulak, verimli bir vadide kurulu olan kent, Mekke’nin 370 km kuzeyinde yer alır.

Yörede yetiştirilen sebze, üzüm, hurma, v.b. meyve ve öteki tarım ürünlerinin başlıca pazarıdır. İslâm dünyasının Mekke’den sonra ikinci önemli kutsal kentidir.

Tarihi : Hz. Muhammed’in 622’de Mekke’den göç edip Medine’ye yerleşerek İslam dinini yayma çalışmalarına girişmesinden sonra hızla gelişti ve İslâm dünyası içerisinde önemli bir konum kazandı. Dört halife döneminde, Emevi İmparatorluğunun başkentinin Şam’a taşındığı 661’e kadar İslâm Devleti’nin başkenti olarak kaldı. Yavuz Sultan Selim döneminde, Ridaniye Savaşı’ndan (1517) sonra Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katıldı.

1804’te Vahabilerin eline geçti, 1812’de yeniden Osmanlılar tarafından geri alındı. Birinci Dünya Savaşı sırasında, 15 aylık kuşatma sonunda, İngilizlerle işbirliği yapan Şerif Hüseyin Ali’nin eline geçti (1916). Halifelik makamı Osmanlı İmparatorluğunda olmasına rağmen Arap yarımadasında ki Müslümanların büyük bir kısmı Müslüman olmayan İngilizler adına Halife ordularına karşı savaşmışlardır. Medine kentinin son yüzyıl içerisindeki tarihine baktığınızda bile Halifelik makamının artık geçerliliğini yitirmiş bir makam olduğu tamamen anlaşılabilmektedir.

Advertisement

Savaş bitiminde, Osmanlı güçleri kentten ayrıldı (1918). 1924’te Vahabbilerden Abdülaziz bin Suud, kenti ele geçirdi ve 1926’da kendini Hicaz kralı ilan etti. Hz. Muhammed, kızı Fatma ve Halife Hz.Ömer’in mezarları, Büyük Cami, kentin en önemli dinsel yapılarıdır. Hac ziyareti Medine Kenti’ni de kapsamına alır.


Leave A Reply