Müzeler Haftası Ne Zaman? Neden Kutlanır? Müzeler Hakkında Bilgi

0

Müzeler haftası ne zaman ve neden kutlanır, amacı nedir? Her yıl 18 ile 24 Mayıs tarihleri arasında çeşitli etkinliklere sahne olan Müzeler Haftası ile ilgili bilgi.

Müzeler Haftası

Müzeler, arkeolojik kazalar sonucu çıkarılan tarihi eserlerin sergilendiği yerlerdir. Müzelerdeki eserleri inceleyerek geçmiş insan topluluklarını; onların duygu, düşünce, inanç ve yaşayışlarını öğreniriz.

müzeler

Kaynak: pixabay.com

Her yöresiyle Türkiye, sanki bir açık hava müzesidir. Yaşam koşulları çok uygun olan güzel yurdumuzda otuzu aşkın uygarlık kurulmuş, yaşamıştır. Geçen zaman içinde güçlüler hakim olmuş, kendi medeniyetlerini kurmuşlardır. Her uygarlıktan bize birçok kent kalıntıları, tapınak, heykel, tiyatro vb. yıkıntıları kalmıştır. Eski uygarlıklardan eserleri ortaya çıkarmaya, düzenlemeye, güvenlik altında sergilemeye, tanıtmaya gönül vermiş insanlardır. Onların bu değerli çalışmaları, Müzeler Haftası’nda daha da yoğunlaşır.

Müzeler Haftasında, müzelerimizi tanıtıcı yayınlar yapılır. Öğrenciler ücretsiz olarak müzeleri gezerler. Tarihi eserleri yakından tanırlar. Eski uygarlıkların özelliklerini Türk ve islâm uygarlığının gelişme evrelerini öğrenirler. Halkımızın tarihî eserleri tanıması, onlara sahip çıkması için gerekli uyarılar yapılır.

Ünlü ressam Osman Hamdi Bey (1881) müzeler müdürlüğüne getirildi. O, Topkapı Sarayı’ndaki Çinili köşkü onarttı. Adıyaman’da dünyayı hayrette bırakan Nemrut kazılarını başlattı. Cumhuriyet devrinde Türk Tarih Kurumu, Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi değerli eserleri ortaya çıkardı. Yeni müzeler açtı. Bizi ulusal zenginliklerimize kavuşturdu.

Turizmin en önemli etkinlik alanı, tarihi yerler ve müzelerdir. Birçok Avrupa doğal güzelliklerin yanında; Efes kenti kalıntılarını, Aspendos tiyatrosunu Trabzon’daki Sumela Manastırı’nın kalıntılarını, Ihlara vadisini görmeye geli Gelişlerinde yurdumuza döviz bırakırlar.

Yakın geçmişte resmi ya da özel olarak arkeolojik kazılar yapan yabancıla buldukları çok değerli eserleri kendi ülkelerine kaçırmışlardır. Bu kıymetli tarih yapıtlar; Londra, Paris, Berlin vb. müzelerde sergilenmekte, görenleri hayran bırah maktadır. Müzelerimizin yönetimini yükümlenen Kültür Bakanlığımız, bu eşsiz yapı lan geri almak için çaba harcamaktadır.

Yurdumuzun yerüstü, yeraltı kaynakları gibi tarihî eserlerimiz de bizim ulus; zenginliklerimizdendir. Bu değerli hazineleri tanımalıyız, korumalıyız. Gazetelerd okuduğumuz tarihî eser kaçakçılığı haberleri hepimizi üzmektedir. Millî servetler mizin düşmanı olan bu kişilere aman vermeyelim. Onları yetkili makamlara bildirelin

Türk çocukları atalarını, onların eserlerini tanıdıkça daha güvenli olacaktı Gelecek kuşaklara gelişmiş, zengin bir Türkiye bırakma idealini gerçekleştirecekti

Müzelerin Çeşitleri:

  1. 1. Tarih, Sanat Tarihi, Etnografya Müzeleri: Anadolu Selçuklu, Anadolu Beylikleı Osmanlı eserleri sergilenir.
  2. 2. Arkeoloji Müzeleri: Anadolu’nun tarih öncesi ve Bizans dönemi eserleri sergilenir.
  3. 3. Tarih Müzeleri: Atatürk Müzeleri, TBMM Müzesi, Sait Faik Müzesi.
  4. 4. Tarihi yapıtlar ve anıtlar: Tarihi değeri olan Ayasofya, Anıtkabir gibi…
  5. 5. Askeri Müzeler: Askeri araçların, silâhların sergilendiği istanbul Askeri Müzes
  6. 6. Özel Müzeler: İstanbul’daki Basın ve Karikatür Müzesi, Sabancı Müzesi.

Müzeler Haftası Nedir ve Ne Zamandır?

Müzeler Haftası Nedir ve Ne Zamandır?

Sanat, kültür, bilim ya da teknik koleksiyonlarının korunduğu ve sergilendiği yerlere müze denir. Müzelerde tarihi eserler, sanat eserleri ve antik değeri olan eşyalar sergilenir. Ülkemizde tarihi zenginliklerimizin muhafaza edildiği müzelerden başka Etnografya müzeleri, Atatürk müzeleri ve devlet büyüklerine ait müzeler vardır. Ayrıca Yahya Kemal Müzesi, Modern Sanatlar Müzesi, Basın Müzesi gibi kişi ve kurumlara ait müzelerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.

Müzeler Haftası’nın kutlanması ile tarihi zenginliklerimizin bilinip tanınmasına yardımcı olunmaktadır. Böylece sanat değerlerimiz, örf ve adetlerimiz, geleneklerimiz çok canlı bir biçimde korunmaktadır.

Türkiye 1946’da kurulan Uluslararası Müzeler Konseyi’ne üye olmuş, 1956’da kurulan Türkiye Milli Komitesi, Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde çalışmalarına başlamıştır.

Müzelerin çoğu dört büyük kentte (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya) toplanmıştır. En çok ziyaret edilen müzelerin başında Topkapı Sarayı Müzesi, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzesi, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Ayasofya Müzesi ve Konya Mevlâna Müzesi gelmektedir.


Leave A Reply