Nilüfer Hatun İmareti Hakkında Bilgi

0

Nilüfer Hatun İmareti nerededir, ne zaman, kim tarafından yaptırılmıştır? Nilüfer Hatun İmareti tarihçesi, mimarisi, özellikleri hakkında bilgi.

Advertisement

Nilüfer Hatun İmareti

Nilüfer Hatun İmareti; İznik’te, Yeşil Cami’nin batısında, erken dönem Osmanlı mimarlığının önemli yapılarından biri olan imaret. I. Murad (Hüdavendigâr) tarafından 1388’de annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılmıştır. Ters “T” biçimindeki planın cami dışındaki bir yapıda kullanıldığı ilk örnektir. Beden duvarları bir sıra kefeki taşı, üç sıra tuğlayla almaşık olarak örülmüştür. Doğuya bakan beş gözlü son cemaat yeri yapının bütün enini kaplamaz, doğu cephesindeki iki yan kanadın ancak yarısına kadar uzanır; orta gözü bir kubbeyle, yan gözleri aynalı tonozlarla örtülüdür. İmaretin orta mekânının planı doğu-batı doğrultusunda uzanan bir dikdörtgen biçimindedir. Büyük bir kemer bu dikdörtgeni kare planlı iki birime ayırır. Son cemaat yerinden büyük bir cümle kapısıyla girilen ilk birimin üzeri, bademli bir geçiş kuşağına oturan yaklaşık 10 m çapında bir kubbeyle örtülüdür. Kubbenin tepesinde bir aydınlık feneri yer alır. Tabanı 50 cm kadar daha yüksek olan batıdaki ikinci gözü ise arka arkaya yerleştirilmiş iki küçük kubbe örter. Büyük kubbeli gözün iki yanında ters “T”nin kanatlarını oluşturan dikdörtgen planlı birer yan mekân vardır. Birer kapıyla girilen bu kanatların iki ucu geniş kemerlerle, ortada kalan kare boşluk da kubbeyle örtülmüştür.

Nilüfer Hatun İmareti bugün İznik Müzesi olarak kullanılmaktadır.


Leave A Reply