Pauli Prensibi Nedir?

0

Pauli Prensibi nedir? Pauli prensibinin özellikleri, konu anlatımı, hakkında bilgi.

Pauli Prensibi,

Çok elektronlu atomlarda elektonun çekirdek çevresindeki dağılımını açıklamak için Pauli, “bir atomda kuantum sayıları birbirinin aynı olan iki elektron yoktur” şeklinde bir prensip öne sürmüştür. Bu prensibe göre, atomda iki elektron aynı 4 kuantum sayılarına (n, l, m,, nıs) hiç bir zaman sahip olamaz. Bu sayılardan en az bir tanesi farklı olmak zorundadır.

pauli-prensibi

Çizelgede bir atomun n = 1, 2, 3 için K, L, M kabuklarındaki 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d alt kabuklarında bulunan elektronların kuantum sayıları ile birlikte toplam sayıları verilmiştir. Burada;

K da 1 alt kabuk (s) L de 2 alt kabuk (s, p) M de 3 alt kabuk (s, p, d)

Alt kabuktaki orbital sayıları

S de 1 tane
p de 3 tane
d de 5 tane

Kabuktaki orbital sayıları da

K da 1 tane
L de 4 tane
M de 9 tane

Alt kabuktaki elektron sayıları

s
de
2 tane
P de 6 tane
d de 10 tane

Kabuktaki elektron sayılarıda

K da 2 tane
L de 8 tane
M de 18 tane olur.

Dikkat edilirse her alt kabukta en fazla (2l + 1) kadar orbital, her kabukta n2 kadar orbital her alt kabukta 2.(2l + 1) kadar elektron, her kabukta da 2n2 kadar elektron olduğu görülür.

Çizelgede bazı elementlerin atom numaraları ile elektron kabukları ve kabuklardaki elektronların dağılımı verilmiştir.


Leave A Reply