Peridotit Nedir?

0

Peridotit Nedir? Zengin mineraller içeren bir kayaç türü olan peridotit ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Peridotit, iri taneli, koyu renkli, ağır, en az yüzde 10 oranında olivin ve en fazla yüzde 10 oranında feldispat ile demir ve magnezyum bakımından zengin çeşitli mineraller (genellikle piroksenler) içeren derinlik kor-kayacı.
Peridotit
Başlıca dört jeolojik çevrede bulunur:

Advertisement

1) Levhamsı biçimde katmanlaşmış korkayaç karmaşıklarının ya da kütlelerinin alt bölümlerinde, demir, kireç ve magnezyum bakımından zengin kayaçlarla iç içe geçmiş katmanlar halinde;

2) Alp tipi dağ kuşaklarında, ilgili gabrolar ile birlikte ya da onlarsız, olivin bakımından zengin düzensiz kütleler halinde;

3) volkan borularında (giderek daralan oval biçimli huniler) kimberlit olarak;

4) potas ve soda bakımından çok zengin kayaçlar ile birlikte dayklar (damarlara püskürmüş tablamsı kütleler) ve düzensiz kütleler halinde.

Advertisement

Katmanlaşmış karmaşıkların ayrımsal kristalleşme ve daha önceden sokulmuş magmadan kristal çökelmesi yoluyla yerinde oluştuğu kabul edilir. Diğer tiplerinin ise, sıvı magma ile yarıkatı kristal kümelerinden geliştiği sanılmaktadır.

Peridotit krom cevherlerinin, doğal elmasın ve krizotil asbestin başlıca kaynağıdır. Talk çökelleri ile platinli metallerin ana konakçı kayacı olan peridotit, önceleri magnezit mineralinin de en önemli kaynağıydı. Taze dünit cam fırınların çeşitli parçalarında kullanılır. Peridotitin hemen hemen tümü serpantine dönüşür ve birçok düzensiz kayma yüzeyleri halinde kesilir. Peridotit ve serpantin sıcak ve yağışlı iklimlerde kum ve başka çökeller halinde ufalanır; bu malzemeden demir, nikel, kobalt ve krom cevheri olarak yararlanılır.


Leave A Reply