Perspektif Nedir? Perspektif Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Perspektif nedir? Perspektif çeşitleri nelerdir? Perspektifin özellikleri, çizimi hakkında bilgi.

Perspektif Harikası Fotoğraflar

Perspektif; Eşyayı sabit bir noktaya göre uzaklıklarını, aralarındaki duruş farklarını canlandıracak şekilde resmetmeye “perspektif” denir. Gerek çizgi ve biçim, gerek renk bakımından olabilir. Çizgiyle ifade edilen, bizden uzaklaştıkça eşyanın küçük görünüşünü belirten şekline “mimari perspektif” (çizgi perspektifi), renkle ifade edilen şekline de “hava perspektifi” (renk perspektifi) denir; bunda eşya, gözden uzaklaştıkça silikleşir.

Perspektifin kaynağı matematik, geometri ve coğrafyadır. Çünkü, eşya, zamandan başka, bir de mekân (yer) şartı içinde görünür. Görebildiğimiz en uzak yer ise ufuktur. İşte gözümüzle ufuk arasında derinlemesine uzanan mesafeye «perspektif alanı» denir. Ufuk üstünde, ya da tam bizim karşımızda, bizden aynı uzaklıkta bulunan şeyler, kendi görünüşlerini bütün çizgileriyle muhafaza ederler; yan yana dizilen bu eşyanın ufka yatay çizgileri arasında da, dikey çizgileri arasında da değişiklik olmaz. Böyle bir görünüşte paralel çizgiler, daima paraleldir. Ama, bizden ufka doğru giden çizgiler, hiçbir zaman paralel olamaz. Sonsuzlukta birleşen bir açı halinde görünürler.

Perspektif Harikası Fotoğraflar

Advertisement

Aynı büyüklükte iki kutuyu alıp birini ufka paralel, kendimizden 1 metre uzaklığa koyalım; ötekini de ondan yarım metre daha uzağa, ufka dikey koyalım. Aynı kâğıt üzerine her ikisinin perspektif resmini çizdiğimiz zaman elde ettiğimiz kutu resimlerini ölçelim. Birinin boyunu öbüründen küçük buluruz. Bu, uzaktakidir. Uzaktakinin enlem çizgilerinden bize daha uzak olanını, bize daha yakın olan enlem çizgisinden de küçük bulacağız. Bunun sebebi, eşyanın, bize uzaklıkları arttıkça daha küçük görünmeleridir.

Resimde renk perspektifini ilk defa başarıyla uygulayan büyük ressam Leonardo Da Vinci olmuştur. Onun “sfumato” dediği, “akşam sisleri içinde renklerin, biçimlerin yarı belirli görünecek şekilde silinmesi” gerçekte hava perspektifinin tam kendisidir. “La Gioconda” adlı, şimdi Paris’in Louvre Müzesi‘nde bulunan ünlü portresindeki manzara, önce kadın figürünün ön plânda, büyük çizilmesine karşılık dağların, ağaçların renklerinin gittikçe silikleşmesi renk bakımından perspektifin en kuvvetli ilk örneklerindendir. Daha sonra renk perspektifini empresyonist ressamlar da büyük başarıyla kullanmışlardır.


Bir Yorum Yazmak İster misiniz?