Psikolojide Biyolojik Yaklaşım Nedir?

0

Psikolojide Biyolojik yaklaşım, kuramı nedir? Biyolojik yaklaşımın kurucusu, Adolf Meyer, özellikleri, Biyolojik hakkında bilgi

Adolf Meyer

Adolf Meyer

Psikolojide Biyolojik Yaklaşım

Bu yaklaşımın en önemli temsilcisi Adolf Meyer’dir. (1866-1950) Bu yaklaşıma göre davranışın kaynağını bulabilmek, organizmanın biyolojik yapısını ve işlevlerini anlamaya bağlıdır. Sinir sistemi ile iç salgı bezlerinin yapı ve işleyişinin davranışlar üzerindeki etkisi gibi.

Advertisement

Temelde tüm psikolojik olaylar beynin ve sinir sisteminin etkinliği sonucu ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle davranış ile beyin ve sinir sistemindeki olaylar arasında bağlantı göz ardı edilmemelidir. Örneğin; öğrenme üzerinde araştırma yapan bir psikolog, yeni bir öğrenmenin gerçekleşmesi esnasında sinir sisteminde ve beyinde oluşan değişikliklerle ilgilenir.

Beynin ilgili bölümlerine verilen hafif elektrik uyarımlarının öfke, zevk ve acı gibi duyumların oluşmasına hatta geçmişte yaşanmış anıların canlanmasına neden olması davranışların biyolojik yapıdan bağımsız olmadığını ortaya koymaktadır.

Beynin belirli bölgeleri belirli tepkilere yol açmaktadır. Bu bölgelerin tespiti ile davranışın önceden kestirileceğini ileri sürerler.

Adolf Meyer’e göre insan davranışlarını üzerinde biyolojik yapı kadar, psikolojik durumun ve çevrenin de etkisi vardır. Bunun için biyolojinin yanında psikoloji ve sosyolojinin verilerinden yararlanılmalıdır.

Advertisement

Bu yaklaşıma göre psikolojinin yöntemi deney ve gözlem olmalıdır.


Leave A Reply