Rönesans’ı Yaratan Sebepler

0

Rönesans sebepler nelerdir? Rönesansın gerçekleşmesinin siyasi, sanatsal ve toplumsal nedenleri hakkında bilgi.

Tarih yönünden «Rönesans», 1450’den 1600 yılına kadar süren bir çağdır. Bu çağı yaratan sebepler şöyle özetlenir:

Advertisement

Siyasi Sebepler : Türkler’in İstanbul’u (Bizans’ı) alması üzerine, Doğu yolunun kapanması, Avrupalılar’ı yeni yollar aramaya zorladı. Büyük deniz yolculukları yapıldı ve bu deniz yolculukları sonunda Amerika kıtası keşfedildi. Bu, dünya görüşünü genişletti. Öte yandan, Bizans’tan kaçan din adamları, bazı düşünürler, Katolik dünyasına yepyeni bir görüş ve eserler getirdiler.

Sanatın Gelişmesi : Ortaçağ’da ağır bir şekilde gelişen güzel sanatlar XV. yüzyılda mükemmele ulaştı. Sanatçılar korundukları için büyük eser vermeye başladılar. Eskiçağ’a dönüş, Eski Yunan ve Roma eserlerinden faydalanmalarını sağladığı için de gelişmenin hızı arttı. Bu dönemin en meşhur sanatçısı Leonardo da Vinci’dir.

Lorenzo de' Medici : Floransa hükümdarı ve sanatçıların koruyucusu.

Lorenzo de’ Medici : Floransa hükümdarı ve Rönesans dönemi sanatçılarının koruyucusu.

Toplumsal Gelişme : Yeni Hindistan yolu ile Amerika’nın bulunmasından sonra ticaret arttı. Bu da genel geliri çoğaltarak, düşünürlerin, bilim adamlarının, sanatçıların iyi yaşamalarını, prenslerin büyük adamları korumalarını sağladı. Ayrıca, baskı makinasının yani matbaanın bulunması Eskiçağ’dan kalma kitapların yayılımını hızlandırdı. Bunların geniş halk toplulukları tarafından okunmasını mümkün kıldı.

Advertisement


Leave A Reply