Şarap Tanrısı Dionysos Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağ tanrısı olarak geçen Dionysos ile ilgili kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Şarap Tanrısı Dionysos Heykeli

Şarap Tanrısı Dionysos Heykeli

DİONYSOS, Eski Yunan mitolojisinde doğa, bağ ve şarap tanrısı. Yunanlılarca birçok adla anıldığı gibi (Bakkhos, Bromios, Euhios, Dithyrambos, Akkhos, İobakkhos…).

Advertisement

Romalılar da Barcchus derler. Baştanrı Zeus ile Thebai Kralı Kadmos’un kızı Selene’ nin oğludur. Eski Yunan dünyasında önemli tanrılardan biridir. Onuruna törenler düzenlenir, şarap için eğlenilirdi. İlkbaharda yapılan bayram da onun adını taşırdı. Yunanistan ve Anadolu’da adını taşıyan birçok tapınak vardır.


Leave A Reply