Şiilik (Şia) Mezhebi Hakkında Bilgi

0
Advertisement

İslam dinindeki siyasi-itikadi mezheplerden birisi olan Şiilik mezhebi ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Şiilik nedir?

Arapça bir kelime olan “Şia” “takipçiler” ve “peşinden gidenler” anlamına gelmektedir. Şia, Hz. Ali’nin yolundan gidenler, onu takip edenler anlamına gelen “Şiât-u Ali” ifadesinin kısaltılmışıdır.

Şiîlik mezhebine mensup olanlara Şiî denir. Şiilikte Hz. Ali’nin çok özel biryeri vardır. Onlara göre Hz. Ali, peygamberimizden sonra imamet/halifelik makamına oturacak tek kişidir. Bu durum ayet ve hadislerle sabittir. Ali’den sonra imamlık, onun soyundan gelenlerin (ehl-i beyt) hakkıdır. İmamlık iman esaslarından birisidir. Şiilik kendi içerisinde birçok gruba ayrılmıştır. Zeydiyye, ismailiyye ve Oniki imam/ İmamiyye (isna aşeriyye) kolu en yaygın olan gruplardandır.

Günümüzde Şiilik denildiğinde daha çok imamiyye anlaşılmaktadır. Bu ekolun önemli görüşleri şunlardır: Tevhid (Allah’ın birliği), adalet, nübüvvet (peygamberlik), imamet (on iki imamı kabul etmek) ve ahiret.

Şiiliğin yaygın olduğu yerler İran, Irak, Azerbaycan, Yemen, Bahreyn, Katar, Türkmenistan ve Lübnan’dır.

Advertisement

Leave A Reply