Tarık Suresi Özellikleri, Açıklaması ve Ayet Ayet Türkçe Meali, Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Tarık Suresi nedir? Tarık Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Tarık suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi

Tarık Suresi

Tarık Suresi Hakkında Bilgi

Tarık Suresi; Kuran-ı Kerim’in 86. sûresidir. 17 ayetten oluşur. Mekke’de inmiştir. Arapça tarik sözcüğü “sabah yıldızı” anlamını taşır. Sûre bu sözcüğü içeren ayetle başladığından bu adla bilinir. Sûre, insanın yaratılışını ve ölümden sonra yine Allah’a döneceğini bildirir.

Tarık geleneksel anlamıyla göre halk arasında Zühre, çoban yıldızı, sabah veya akşam yıldızı olarak da bilinen venüstür. Bazıları ise bu kelimeye mucizevi bir anlam yüklemiş ve onun radyoteleskopların icadı ile 1960’larda keşfedilen nötron yıldızları (pulsar) nı anlattığını ileri sürmüşler ve o şekilde tercüme etmişlerdir.

Târık sûresinde her mükellefin bir gün Allah’ın huzurunda hesap vereceği inancı pekiştirilmekte, dolayısıyla kişinin yaratana ve yaratılmışlara karşı görevlerini samimiyet ve hakkaniyetle yerine getirme bilinci canlandırılmaktır. Sûre göğe ve karanlıkları delip ortalığı aydınlatan yıldıza yeminle başlar ve yine yeminle güçlendirilen ifadenin vurguladığı gerçek, “Hiçbir insan yoktur ki üzerinde yapıp ettiklerini tesbit eden bir görevli melek bulunmasın” şeklinde belirtilir

Tarık Suresi Anlamı

Rahman Rahim olan Allah’ın adıyla

Advertisement
 • Göğe ve Tarık’a andolsun,
 • Tarık’ın ne olduğunu sen nereden bileceksin?
 • Delen yıldızdır.
 • Üzerinde gözetleyici bulunmayan hiçbir nefis yoktur.
 • İnsan bir baksın, hangi şeyden yaratıldı?
 • Dökülüp atılan bir sudan yaratıldı.
 • Bel kemiği ile kaburgalar arasından çıkar.
 • Şüphesiz, onu yeniden döndürmeye güç yetirendir.
 • Sırların orta yere çıkarılacağı gün;
 • Artık onun ne gücü vardır, ne yardımcısı.
 • Dönüşlü olan göğe andolsun.
 • Yarılan yere de.
 • Şüphesiz O, ayırdeden bir sözdür.
 • O, bir şaka değildir.
 • Doğrusu onlar, hileli bir düzen planlayıp kuruyorlar;
 • Ben de bir düzen kurup hazırlıyorum.
 • Sen kafirlere bir mühlet ver, az bir süre tanı.

Arapçası

 • Vessemai vettarikı.
 • Ve ma edrake mettariku.
 • Ennecmüssakıbü.
 • İn küllü nefsin lemma ‘aleyha hafizun.
 • Felyenzuril’insanü mimme hulika.
 • Hulika min main dafikın.
 • Yahrücü min beynissulbi vetteraibi.
 • İnnehu ‘ala rec’ıhı lekadirün.
 • Yevme tüblesserairü.
 • Fema lehu min kuvvetin ve la nasırin.
 • Vessemai zatirrec’ı.
 • Vel’ardı zatissad’ı.
 • İnnehu likavlün faslün.
 • Ve ma hüve bilhezli.
 • İnnehüm yekiydune keyden.
 • Ve ekiydü keyden.
 • Femehhililkafiriyne emhilhüm rüveyden.


Leave A Reply