Toplum Nedir? – Sözlük Anlamı

2
Advertisement

Toplum ne anlama gelir? Toplum kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Aynı toprak parçası üzerinde bir arada yaşayan ve temel çıkarlarını sağlamak için iş birliği yapan insanların tümü, cemiyet
“İlkel toplum.”
2. Topluluk
Toplumun oluşum, işleyiş ve gelişim yasalarını inceleyen bilim dalı, içtimaiyat, sosyoloji
Toplummerkezci
Birçok toplumu ilgilendiren
Devletin denetimi altında olmayan, kararlarını bağımsız olarak vererek toplumsal etkinliklerde bulunan bireyler topluluğu
1. Toplumun dışında kalan
2. Toplum kurallarına uymayan ve toplumun dışında kalan kimse
“O güzel kadın, bize toplum dışıların dramını yansıtmaktadır.” – S. İleri
Toplummerkezcilik yanlısı, toplumiçinci
Dış dünya ile her türlü ilişki içinde olan insan topluluğu
Bilgiyi araştırmaya ve incelemeye önem veren, bilgi teknolojilerini kullanmayı öne çıkaran toplum
Toplumsal olayları izlemek ve denetlemek amacıyla oluşturulmuş polis birimi ve polisiye güç
Yazılı kültürü bulunmayan, sanayileşmemiş, şehirleşmemiş tarım toplumu
“İlkel toplum insanını vahşi saymak, gerçekte sözüm ona bir bilimin sahteciliği idi.” – M. C. Anday
Toplumcu görüşe dayalı düşünce ve değerlendirme
Sosyal hayattaki irili ufaklı pek çok sayıda sosyal grubun meydana getirdiği yapı
Dış dünya ile her türlü ilişkisini kesmiş olan kendine yeterli insan topluluğu
“Bizim ilk romancılarımız, kapalı toplum düzeninin çelişkilerini ancak bilinçsizce saptayabiliyorlardı.” – S. İleri

2 yorum

Leave A Reply