Yahudilik Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Semavi ve vahye dayalı dinlerden birisi olan Yahudilik ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yahudilik dininin inanç ve ibadet esasları.

MÖ XV. Yüzyılda Allah tarafından Hz. Musa aracılığıyla İsrailoğullarına gönderilen bir din olan Yahudilik, Musevilik olarak da adlandırılır.

Advertisement

Yahudiliğin kutsal kitabının adı Tevrat’tır. Tevrat; Tora, Neviim ve Ketuvim isimli bölümlerden oluşur. Tevrat’ın genişçe açıklaması olan Talmut da kutsal olarak kabul edilir.

Museviliğin İnanç Esasları

Tanrı

Musevilerin inancına göre Tanrı Yehova; birdir, alemlerin Rabbi ve her şeyin yaratıcısı, insanların düşüncelerini bilen, sonsuz güç ve kudret sahibidir.

Advertisement

Peygamberler

Peygamberler İsrailoğullarının iyiliği için çalışmış kimseler olup, söyledikleri sözlerin tamamı doğrudur.

Mesih

Yahudiler, Yehova’nın kurtarıcı Mesih’i bir gün mutlaka göndereceğine inanırlar.

Evrenin Yaratılışı

Tanrı Yehova evreni altı günde yaratmış, yedinci gün olan Cumartesi günü dinlenmiştir. Cumartesi günü kutsal bir gün olup, o gün çalışma değil ibadet olmalıdır.

Advertisement

İbadet Esasları

  • Musevilikte günlük ve haftalık ibadetler vardır. Günlük ibadet sabah, öğle ve akşam, haftalık ibadet ise, cumartesi günü yapılır.
  • İbadet, sinagog ve havra ismi verilen ibadethanelerde ve haham denilen din adamlarının yönetimlerinde yapılır. Sinagoglarda kadınlar, erkeklerden ayrı bir bölümde otururlar.
  • İbadet ederken Kudüs’e dönülür.
  • Yahudilik, belirli bir ırka, kültüre ve dine mensubiyeti ifade eden kapsamlı bir anlam içermektedir.
  • Günümüzde Yahudilik, Ortodoks, Reformist ve Muhafazakar olmak üzere 3 farklı mezhebe bölünmüştür.

Ahlak Esasları

Museviliğin ahlak anlayışı, Yehova’nın Hz. Musa’ya Sina Dağı’nda indirdiğine inanılan On Emir’e dayanır.

On Emir şu ilkelerden oluşmaktadır:

1. Seni Mısır diyarından esirlik evinden çıkaran Rabb’in benim.

2. Benden başka Tanrın olmayacak.

3. Yüce Tanrı’nın adını ağzına boş yere almayacaksın.

4. Cumartesi gününü hatırlayıp onu kutsal kılacaksın. Haftanın altı gününde çalışacak, yedincisinde dinleneceksin.

5. Anne ve babana saygı göstereceksin.

6. Öldürmeyeceksin.

7. Çalmayacaksın.

Advertisement

8. Zina yapmayacaksın.

9. Yalan yere şahitlik yapmayacaksın.

10. Sana ait olmayan hiçbir şeye göz dikmeyeceksin.

Ortodoks Yahudilik mezhebine bağlı dindar Yahudiler, cumartesi gününün kutsallığına riayet etmek için o gün hiçbir dünyevi iş yapmazlar. Araba kullanılmaz, elektrikli aletleri çalıştırmaz ve ateş yakmazlar.

Tarih boyunca birçok baskı ve sürgüne maruz kalan Yahudilerin toplamı yaklaşık 25 milyon kadardır. Bunların 5,5 milyonu İsrail’de, 6 milyonu Amerika’da ve geri kalanı ise Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşamaktadır.


Leave A Reply