Yardım Nedir? Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Yardım ne anlama gelir? Yardım kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Kendi gücünü ve imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanma, muavenet
“Oğlunun yardım dileyen bakışlarını görmezden gelerek kahvaltı masasına oturdu.” – E. Şafak
2. Bir ülkeye bağış veya ödünç olarak verilen para ve ihtiyaç maddeleri
3. Etki
“Otların üstünde, ağaçların yapraklarında kalan yağmur damlaları rüzgârın da yardımıyla öğleye kadar kurudu.” – N. Cumalı
4. Bağış, iane
5. İşlerin daha etkin ve verimli olabilmesi için sağlanan katkı, destek
“Bugün tiyatroya yapılan devlet yardımlarının gerekçesi de tiyatronun eğitimle olan sıkı ilişkisine dayanmaktadır.” – M. And
yasa dışı eylemlerde bulunan kişileri barındırmak ve işledikleri suça destek olmak
kendi gücünü, imkânlarını başka birinin iyiliği için kullanmak
“Bütün bir gece onun başını kucağımda yatırarak ikide bir kusmasına yardım ediyordum.” – A. H. Çelebi
destek elde etmek, bağış almak
“Oysaki yarım saat tek bir insandan, tek bir yerden yardım görmeksizin yaralı olduğu yerde kalmış.” – N. Uygur
yardım etmek
“Mal sahibi Rafet Reis, ona epey yardımda bulunmuştu.” – S. F. Abasıyanık
güç duruma düşene istekle yardım etmek
Sosyal yardımlaşmayı güçlendirmek amacıyla kurulan dernek veya kurum
Hayırsever
1. Kaza, hastalık, yangın, deprem vb. tehlikeli ve ani durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi, olay yerinde uygulanan ilk ve ivedi işlem, sıhhi imdat
2. Bu işlemin uygulandığı yer
1. Doğal afet zamanlarında insanın temel gereksinimleri olan sağlık, barınma vb. konularda yapılan yardım
2. İyilik olsun diye yapılan herhangi bir yardım
Para olarak yapılan yardım
“Siyasi partiler … herhangi bir suretle ayni ve nakdî yardım alamazlar.” – Anayasa
Yoksul kimselere yiyecek, giyecek, yakacak, tedavi ve ilaç sağlanarak yapılan parasız yardım
1. Toplum bireyleri arasında ve toplumlar arasında kurulan yardımlaşma
2. Toplumsal içerikli yardım


Leave A Reply