Abı Hayat Nedir? Ne Demektir? Abı Hayat Hakkında Bilgi

0
Advertisement

Ab-ı Hayat Ne Demektir? Ab-ı hayat ne anlama gelir? Ab-ı hayat suyunun özelliği nedir, anlamı, hikayesi hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Ab-ı Hayat Ne Demektir?

Ab-ı Hayat Ne Demektir?

Ab-ı Hayat; “hayat suyu” anlamına gelen Farsça tamlama; ölümsüzlük suyu, sonsuz yaşam kaynağıdır. Aynı anlamda kullanılan çeşitli tamlamalar: âb-ı beka, âb-ı cavid, ab-ı câvidâni, âb-ı cevân, âb-ı Hızır, âb-ı İskender vb.

Suyundan içine sonsuz yaşam ve ölümsüzlük kazandırdığına inanılan efsane çeşmesini pek çok kişi boşu boşuna aramış, bu durumdan yalnız Hızır ve İlyas yararlanmışlardır. Kuran’da Hz. Musa‘nın bile tam bulacağı sırada yitirdiği anlatılan bu sihirli kaynak (Kehf Suresi) bir söylentiye göre Zulümat (Karanlıklar) ülkesinin, bir inanışa göre kaf Dağı’nın ardındadır. Edebiyatta sevgilinin dudağının özelliği ve vuslatı âb-ı hayat etkisindedir. Tasavvufta ise insana sonsuz yaşam kazandıran Tanrısal aşk anlamına kullanılmış olan bu motif (Akhilleus’un silahtan korunurluğu) aslında insanlığın ölümün kesinliği karşısında umut bağladığı sonsuz özlemi dile getirir. Karada Hızır‘ın, denizde İlyas‘ın insanlara yardımcı olduklarına inanmaysa bu iki kişinin de peygamber sayılmalarıyla sonuçlanmış, iki adın kaynaşmasından oluşan Hıdrellez inancına yol açmıştır.

İlkçağ Yunan mitoslarında Zeus ile Hera‘nın barış içinde buluşmalarıyla, toprak Tanrıçası Demeter‘in kızı Persephone’ye kavuşmasıyla ortaya çıkan bahar uyanışı, Doğu dünyasında Hızır ve İlyas‘ın buluşup görüşmelerine bağlanır (6 Mayıs) ve coşkuyla kutlanması adet olmuştur.


Kaynak – 2

Bengisu olarak da bilinmektedir. Efsanelere göre içene ölmezlik sağlayan sihirli bir sudur. Eski Sümer edebiyatında, İran, Yunan ve Hint destanlarında da böyle sihirli sulara rastlanır. Doğu mitolojisinde Ab-ı Hayat Çeşmesi karanlıklar içinde gösterilir. Hızır ile İlyas peygamber bu sudan içerek ölümsüzlüğe ulaşmışlardır.
İskender de bu sudan içmek için Hızır’ın gittiği yollardan geçerek çeşmeyi aramaya koyulmuş, günlerce yol aldıktan sonra karanlıklar arasında kaybolmuştur. Bu hikayeden dolayı ab-ı hayata “âb-ı Hızır“, “âb-ı İskender” de denir.

Advertisement

Divan Edebiyatımızda da yer alan ab-ı hayata “âb-ı Cavidani“, “âb-ı civani“, “âb-ı zindegâni“, “âb-ı hayvan” da denilmiştir.

Ortaçağda Ab-ı Hayat Çeşmesinin varlığına iyice inanılmış, zamanla bu inanç adeta iman şeklini almıştır. Hatta Amerika’nın keşfi sıralarında Ab-ı Hayat Çeşmesini orada arayanlar bile olmuştur. Güya bir İspanyol gemicisi gençlik sağlayan bu sihirli suyun çeşmesini ararken Florida’yı keşfetmiştir.


Leave A Reply