Avrupa Günü İle İlgili Bilgi

0

Avrupa Günü nedir? Avrupa Birliği ve Avrupa gününün anlam ve önemi ile ilgili yazının olduğu sayfamız.

Avrupa Günü

Advertisement

Avrupa Günü İle İlgili Bilgi

20. yüzyılın ilk yarısında (1914-1918 ve 1939-1945) insanlar için büyük yıkım ve felaketler getiren iki dünya savaşı, özellikle Avrupa ülkelerini derinden sarsmıştır. Bu savaşlarda Avrupa ülkeleri, barış, uygarlık ve özgürlük adına çok şeyler yitirmişlerdir. Oysa günümüzde uygarlık ve barışın korunması için, ülkelerin birbirleriyle olan sorunlarını kuvvete başvurmadan, yani savaşmadan çözmeleri gerektiği görüş ve inancı büyük bir yaygınlık kazanmıştır.

İnsanlık için yıkım demek olan savaşların acılarını yaşamış Avrupa ülkeleri birlikten kuvvet doğar ilkesinden yola çıkıp aralarında anlaştılar ve 5 Mayıs 1949 tarihinde “AVRUPA BİRLİĞİ“ni yani Avrupa Konseyi’ni kurdular.

Devletimizin de katılmasıyla, Avrupa birliğine üye devletlerin sayısı 18’e yükselmiştir. Böylece Avrupa devletlerinin oluşturduğu bu birlik, barış ve özgürlüğün korunması, çağdaş uygarlığın üye devletler arasında her alanda yapılacak yardımlaşmayla geliştirilmesi gibi amaçlara doğru birlik ve beraberlik içinde çalışmalarını sürdürmüştür.

AVRUPA BİRLİĞİ NİN ÇALIŞMA ORGANLARI:

Advertisement

a) Bakanlar Komitesi (Genel kurul),

b) Danışma Assamblesi,

c) Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği.

1964 yılında Avrupa Konseyi’nin aldığı bir kararla her yıl 5 Mayıs günü Konseye bağlı tüm Avrupa devletlerinde ve doğal olarak Türkiye’de de Avrupa Günü olarak kutlanmaktadır. «

Yirmi yıl arayla iki büyük savaşın yakım ve acılarını yaşayan Avrupalı insanlar, artık güçlerini birleştirip, insanlık hizmetine sunmanın yararına yürekten inanmaktadırlar. Birbirleriyle bilimsel, teknik, sanatsal, ekonomik, kültürel, askerî ve siyasal alanda tam bir yardımlaşma ve işbirliği yapmanın önemini kavramışlar; güçlerini, insanlığın yararına olacak biçimde birleştirme amacına yöneltmişlerdir.

İşte bunun içindir ki, Avrupa Günü’ne ülkemizde de gereken önem verilmekte ve her yılın 5 Mayıs günü anlamına uygun bir biçimde kutlanıp, değerlendirilmektedir.

Advertisement


Leave A Reply