Bozdoğan Su Kemeri Hakkında Bilgi

0

Bozdoğan Su Kemeri nerededir? Bozdoğan Su Kemeri’nin özellikleri, tarihçesi, mimarisi hakkında bilgi.

Bozdoğan Su Kemeri Bozdoğan Su Kemeri; (Yalens Kemeri de denir). İstanbul’da Fatih ile Süleymaniye arasındaki vadi üzerinde uzanan sukemeridir. Roma İmparatoru Valens (364-378) tarafından 368-373 arasında yaptırıldı. Bizans ve Osmanlı dönemlerinde onarıldı ve bazı bölümleri değişikliğe uğradı. İki uçta tek sıra, ortalarda ise çift sıra gözleri olan kemerin eksik parçalarıyla uzunluğu 971 m’dir. En yüksek yeri yerden 20 m yüksekliktedir. Temelde 5.56 m olan ayak kalınlığı, üstte 3.40 m’ye iner. Kemer açıklığı 4 m’dir. İlk sıranın kemer ve ayakları büyük kesme taşlardan, üst sıradakiler ise daha küçük taşlardan yapılmıştır.

Advertisement

İstanbul’un fethinden sonra ilk kez Fatih Sultan Mehmet, İstanbul’un su gereksinmesi için kemeri onarttı. II. Bayezit ve Kanuni Sultan Süleyman da (16. yüzyıl) kemeri onarttılar. I. Mahmut, III. Selim ve II. Mahmut dönemlerinde de onanldı. Osmanlıların taktığı Bozdoğan sözcüğünün nereden alındığı kesin bilinmez. Günümüzde su taşıma işlevi için kullanılmamasına karşın, görkemli yapısıyla turizm ve tarih açısından önem taşıdığından bir kez daha onarıma alındı.


Leave A Reply