Çinhindi Neresidir? Çinhindi’nin Coğrafi Konumu, Özellikleri ve Kısa Tarihçesi

0

Çinhindi veya Hindiçin neresidir? Çinhindi coğrafi konumu, özellikleri, bölgedeki ülkeler, tarihçesi hakkında bilgi.

Çinhindi; Hindistan ile Çin Halk Cumhuriyeti arasında yarımadadır. Myanmar Birliği (eski Birmanya), Singapur, Tayland, Kampuçya, Vietnam, Laos ve Malaysiya’nın bir bölümünü içine alan yarımada, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra genelde Güneydoğu Asya diye anılır.

Çin’in güneybatısında, Tibet’in doğusundaki üç dağ zinciri, Himalayalar’ın uzantısı olarak, yarımadayı, kuzey-güney doğrultusunda aşar. Çinhindi’ni, Çin ile birleştiren bu kıvrımlı sıradağlar, ikinci jeolojik zamanla üçüncü jeolojik zaman sonlarından kalmadır. Granit ve Kuvartz yapılı yumuşak tabanlar üzerinde yükselen dağların arasında kumtaşı ve kaya parçalarıyla kaplı geniş havzalar uzanır.

Çinhindi Haritası

Çinhindi Haritası

Kuzeyden güneye akış yönleri, dağ sıralarınca belirlenen İravadi, Menam, Mekong, Salven, Chau Phraya, Song, Koi gibi büyük ırmaklar, ardarda dizilmiş çok derin boğazları aşar. Deltalarda son bulan geniş birikinti ovaları, bu ırmaklarca oluşturulmuştur. Yengeç Dönencesi’nin güneyinde yer alan Çinhindi’nde, tropikal ve muson iklimleri egemendir. Bir geçiş ikliminin görüldüğü yarımadanın doğusu, Avustralya’dan gelen muson yağmurlarını; batısı, Hint Okyanusu‘nun muson yağmurlarını alır. Yarımadanın güneyinde sıcaklık farkları pek görülmezken, kuzeyde yüksekliğin artması nedeniyle, değişkenlik fazladır. Yarımadanın büyük bölümünde kışlar kurak, yazlar yağışlı geçer. Yükselti ve yüzey şekillerindeki farklılık, yağışların miktarını ve süresini etkiler. Temmuz-kasım aylarında Vietnam’da şiddetli tayfunlar görülür.

Önceleri orman örtüsü bakımından zengin olan yarımadanın, günümüzde % 50’si ekili alanlar ve savanlarla kaplıdır. Bol yağış alan kesimler yağmur ormanları, daha kurak kesimler muson ormanları, dağlık bölgeler çam ormanları, kıyılar mangrov ormanlarıyla kaplıdır. Doğal yaşamın zengin olduğu yarımadada kaplan, leopar, susamuru, misk, kuyruksuz maymun, geyik, su sığırı, fil, oklukirpi ve fare türlerinin yanı sıra, sürüngen, kuş, balık, böcek türleri de çok çeşitlidir.

Çinhindi’nin ilk yerlilerinden oldukları sanılan Negritaların soyundan gelen topluluklar, ormanlarda ve sağlığa elverişli olmayan savanlarla kaplı dağlarda yaşarlar. Avustralya yerlilerine, Malinezya Papual arına ve Malaya Endonezyalılarına yakın Zenci tipinde olan bu topluluklar arasında Semang ve Sakailer (Malaysiya), Moiler (Annam Sıradağları), Kahalar (Laos) Pnonglar ve Stiengler (Kamboçya) sayılabilir. Çinhindi’nin kuzey sınırlarından yönelen göçlerin, son dalgasını temsil eden topluluklar Moğol ırkındandır.

Tibet-Birmanya kökenli Kaçinler, Çinler, Karenler; Laos’ta ve Myanmar Birliği’nde (eski Birmanya) Şan Bölgesi’nde yaşayan Guangsiler, Manlar; Tonkin’de Song-Koi ile Kara-Koi arasındaki bölgede bulunan Annam Sıradağlarından ve Laos’un Tran-nin Bölgesi’nden gelen Meolar; Tayland ve Laos’ta yaşayan Taylar bu ırka bağlıdır. Çoğunluğu balıkçılık ve avcılıkla geçinen bu boylar, ladang sistemiyle (otu yakılmış, tarlalar) pirinç üretir, manda beslerler.

Yarımadanın uzak bölgelerinde yaşayan bu toplulukların yanı sıra ovalarda göçmen topluluklarına rastlanır. İravadi ovalarında Mounlar, Birmanlar; Menom Havzası’nda Taylar; Vietnam’da Annamlılar (Vietnamlılar), Kamboçya’da Kmerler yerleşmiştir. Bu bölgede, pirinç üretimi, balıkçılık ve ticaret başlıca geçim kaynağıdır. Yarımadanın pek çok kesiminde değişik diller konuşan ve ilkel bir yaşam süren etnik azınlıklar görülür. Vietnam, Kampuçya, Tayland ve Malakka’da en büyük azınlık grubunu oluşturan Çinliler, Çinhindi’ nin önemli topluluklarındandır.


Leave A Reply