Çini Nedir? Hakkında Bilgi

0

Çini nedir? Çini ve çiniciliğin özellikleri nelerdir, çininin, çiniciliğin tarihçesi, tarihi gelişimi nasıldır? Çini hakkında bilgi.

çini

Advertisement

Çini Nedir? Hakkında Bilgi

Çini; bir tür beyaz killi topraktan yapılmış ve bir yüzü sırlanarak ayrıca süslen pişmiş keramiğe verilen addır. Gerçekte bir keramik türü olmasına karşılık, daha çok mimarlık için üretilen ve duvarlarının kaplanmasında kullanılan çiniye bu ad, Çin’den dünyaya yayıldığı için verilmiştir.

Çiniciliğin Doğuşu

Sırlı tuğlanın ortaya çıkışı, çini sanatının başlangıcı olarak kabul edilir. İlk örnekler İO. 4.000 yıllarına doğru Doğu Akdeniz çevresinde ortaya çıktı. Mısırlıların Sakkara’da bulunan mezarları firuze sırlı tuğlalarla bezedikleri, ayrıca II. Ramses ve III. Ramses için yapılan sarayları renkli sırlı tuğlalarla kapladıkları bilinmektedir. Çininin dış etkilerden korumak üzere, doğrudan doğruya yapılarda sırlı tuğla halinde kullanılması, Asurlularda İÖ 12. yüzyılda başladı ve İÖ 6. yüzyıla kadar sürdü. Bu alanda Babil mimarlığında da çok başarılı örnekler vardır. Ünlü İştar Kapısı’nın görkemli hayvan dekorları bunun en etkili örneklerindendir. Bu teknik daha sonra Perslere geçti. Susa Sarayı’ndan günümüze ulaşan örnekler, dikkate değerdir.

İslam Dünyasında Çini

İslâm dünyasındaki ilk çini örneklerine Samerra kazılarında rastlandı. İslâmlığın İspanya’ya ulaşmasından sonra ünlü Endülüs çinilerinin üretiminde ağırlık Granada’dan Valencia ve Paterna’ya geçti. 15. yüzyılda Endülüs çinisi Sicilya yoluyla Floransa’ya ulaştı. Kısa sürede Floransa çevresindeki Siena, Urbino, Gubbio ve Feanza’da çini atölyeleri kuruldu. 16. yüzyılda Fransa, 17. ve 18. yüzyıllarda ise Macaristan, Almanya ve İskandinav ülkeleri çini yapımına önem verdiler.

çinicilik

Advertisement

Çinicilik

Çinicilik genellikle üç kısıma ayrılır.

1- Halk Çiniciliği (çanak çömlek)
2- Fayans Çiniciliği
3- Porselen Çiniciliği

Her üç kısımda da hemen hemen aynı şekilde yapılır. Balçık, beyaz balçık ve kaolin su içinde karıştırıldıktan sonra süzülür. Elekten geçirilip havuzlarda günlerce bekletilir. Koyulaşan çamur, çini yapılacak çamurdur. Eski usulde tornada, yeni usulde ise makinelerde çini yapılır. Kuruduktan sonra fırınlanır. Üzerine boyalarla çiçekler, şekiller işlenir, sırlanır ve tekrar fırına sokulur. Çinicilik Detaylı Bilgi

Çinili Köşk

Çinili Köşk

Türk Çiniciliği

Türk Çiniciliği beş çağa ayrılır. 1- Selçuklular Çağı 2- İlk Osmanlı Çağı 3- Osmanlı Çiniciliğinin Yükseliş Çağı 4- Osmanlı Çiniciliğinin Çöküş Çağı 5- Cumhuriyet Çağı

İlk gelişmiş Türk çinileri 13. yüzyılda Kılıç Arslan’ın Konya’daki sarayında görüldü. Osmanlı Devrinde önce mavi beyaz çiniler yapıldı. 16. yüzyılda İstanbul’da sırlı ve renkli duvar çinileri yapılmaya başlandı. İznik çinileri bu devirde büyük bir devrim yarattı. 17. yüzyılda gerileme başladı. 1716’da İznik’te yapım evleri kapandı. Bugün Kütahya’daki çini yapım evleri verimli bir şekilde çalışmaktadır.

TÜRKLERDE ÇİNİCİLİK HAKKINDA BİLGİ İÇİN TIKLAYIN

Advertisement


Leave A Reply