Davul Nedir? Sözlük Anlamı Davul Özellikleri Tarihçesi Hakkında Bilgi

0

Davul nedir? Davulun sözlük anlamları, davul nasıl bir müzik aletidir? Davulun özellikleri, kısaca tarihçesi, hakkında bilgi.

Davul

Davul Nedir?

“Davul”
1. Büyük ve enlice bir kasnağın iki yanına deri geçirilerek yapılan, tokmak ve değnekle çalınan çalgı
2. Bateri

“davul birinin boynunda, tokmak bir başkasının elinde ”
“sorumluluk birinde olmasına karşın bir başkasının sözü geçiyor” anlamında kullanılan bir söz

“davul çalmak (veya dövmek) ”
1. davula vurarak ses çıkarmak
2. bir şeyi herkesin haber alabileceği biçimde ortalığa yaymak

“davul çalsan işitmez ”
1. sağır
2. uykusu çok ağır, derin uykuda

“davul dengi dengine diye çalar ”
“evlenecek kimselerin birbirlerine denk olması gerekir” anlamında kullanılan bir söz

“davul gibi ”
şiş ve gergin

“davulu biz çaldık, parsayı başkası topladı ”
“biz çalıştık, uğraştık, başkası yararlandı” anlamında kullanılan bir söz

“davulun sesi uzaktan hoş gelir ”
“işin içinde olmayanlar o işi kolay veya kârlı sanırlar” anlamında kullanılan bir söz

“davultozu ”
1. Gerçekleşmesi imkânsız durum
2. Elde edilmesi imkânsız nesne

“kulakdavulu ”
Kulak zarı

davul

Davul Hakkında Bilgi

Davul; iki yanına deri gerilmiş tahta ya da maden bir kasnaktan yapılmış çalgıdır.

Vurmalı çalgıların en eskisi olduğu kadar Türk çalgılarının da en es-kisidir. Davul kasnağı önceleri ağaç gövdelerinin içi oyularak, sonraları kalın ağaç kabuklarından ve madenden (pirinç) yapılmıştır. Kasnağın iki yanına deri (koyun, dana derisi) gerilerek biri kalın, diğeri ince iki sopayla çalındığı gibi, yalnızca tokmakla çalınabilir. Çeşitli biçimlerde yapıldığından değişik adlar almış olan davul, Orta Asya Türkleri tarafından binlerce yıldan beri kullanılmıştır. Osmanlı askeri müziğinin önemli çalgılarından biridir ve Türklerin Avrupa’ya yaptığı seferlerde bu çalgı oralarda da iyi tanınmıştır. Günümüzde orkestralarda ve bandoda kullanılan büyük davul, Avrupalılar tarafından 1780 yıllarında mehter müziğinden alındı. Bu davul ya bir sehpaya oturtulur ya da yürürken çalan davulcunun boynuna kayışla asılır. Her iki yanın derisi davulcuya göre düşey durur. Sağ yanına ucu deri ya da keçe kaplı bir tokmakla, sol yanına ince sapıyla vurularak çalındığı gibi yalnızca tokmakla da çalınabilir. Ayrıca Türk folklorunda zurnanın yanında temel çalgıdır.


Kaynak 2

Türkler’in müzikte binlerce yıldan beri kullandıkları millî bir vurma aletidir. Pek çok tipleri, çeşitli büyüklükte olanları vardır. Tahta bir çemberin iki yanına deri gerilmiştir, sağ el’deki tokmak, sol eldeki dernekle vurularak çalgıya tempo tutar; hattâ tek sesli (perdeli) olarâk, bir nağmenin çalınmasına da katılır. Zurna ile beraber kullanılır. Türk askerî müziğinde de davulun çeşitleri kullanılmıştır. Klâsik Türk müziğinde davul yoktur; daha gelişmiş şekli plan kudüm, davulun yerini tutar.

Batı’da da askerî müzikte bir çeşit davul vardır. Hattâ batı dillerinde «davul» anlamına gelen kelimeler (Fransızca «tambour» gibi) Türkler’in askerî müziğinden bu dillere geçmiştir. Dans ve caz müziği çalan orkestralarda da bir davul takımı vardır ki, bunun yanında ve üzerinde çeşitli trampeteler, ziller, özel ses veren tahtalar bulunur.


Yorum yapılmamış

Bir Yorum Yazmak İster misiniz?