Eğreltiotu Hakkında Bilgiler

0

Eğreltiotu nedir? Eğreltiotu çeşitleri ve eğreltiotunu özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız.

Eğreltiotu

Advertisement

Daha çok kumlu, nemli, sulak yerlerde yetişen bir bitki cinsidir. Damarlı çiçeksizlerin eğreltiotları sınıfından olan bu bitkinin gövdesi toprak içinde kalın ve köksü bir gövdedir. Toprağın üzerinde ise sadece yaprakları bulunur. Köksü gövde, uzunluğu boyunca, ek kökler vererek bunlar sayesinde topraktaki suyu, bunun içinde erimiş madensel tuzları alır.

Eğreltiotları eski çağlarda gayet büyük gövdeli ağaçlar halinde geniş ormanlar meydana getiriyorlardı. Bugün bunların kalıntıları kömür halinde yer altından çıkarılıyor. Zamanımızda Avustralya gibi sıcak bölgeler de ağaç büyüklüğünde eğreltiotları bulunmaktadır. Yurdumuzdakiler bunların yanın da pek küçük kalır. Çiçekçiler eğreltiotu yapraklarını demetleri süslemek, kavun, karpuz sergisi kuranlar da sergilerine altlık yapmak için kullanırlar.

Eğreltiotları sonbaharda yapraklarının alt yüzlerinde beliren kahverengi beneklerde meydana gelen «spor» adı verilen hücrelerle ürerler. Toprağa saçılan bu sporlar, ortam şartlarının elverdiği kadar, gelişerek mercimek büyüklüğünde bir önçim meydana getirirler Bu önçim kendi beslektir. Sudaki erimiş madensel tuzları alır, güneş ışığının etkisiyle bunlardan nişastalı besinler yapar. Bunun toprağa bakan yüzünde dişi ve erkek hücreleri taşıyan organlar vardır. Bu organların erkek hücreleri dişi hücreyi döllendirerek yeni bir eğreltiotunu meydana getirirler

Eğreltiotları. — Bitkiler âleminin Çiçeksiz bitkiler şubesinin damarlı çiçeksizler altşubesinde bir sınıfın adıdır. Örneği eğreltiotudur.

Advertisement


Leave A Reply