Empresyonizm Nedir?

0
Advertisement

Empresyonizm nedir? Empresyonizm sanat akımı ne anlama gelir? Empresyonizm akımını kim kurmuş ve mantığı nedir? Empresyonizm sanat örnekleri nelerdir?

İzlenim: Gün doğumu – Empresyonist akımı başlatan tablo

Resimde, XIX. yüzyılda Fransa’da doğmuş bir sanat akımıdır. «İmpression» (izgi) kelimesinden gelir.

Ünlü Fransız ressamı Claude Monet güneşin deniz üzerindeki izgisini gösteren bir tabloya «İmperession» adını vermişti. Bu tablo 1874 yılı mayısında Paris’te bir sergide teşhir edilirken tabloyu gören bir Fransız gazetecisi bu kelimeyi umumi bir deyim haline getirdi. Daha sonra, yenilik taraftarı ressamların eserleri «empresyonist» deyimiyle anılmaya başlandı.

Empresyonizm öncüleri arasında Manet, Degas, Monet, Pisarro, Sisley, Cezanne, Guillaume ve Berthe Morisot başta gelir. 1870 yıllarında yaygın bir hale gelen empresyonizm 1880’den sonra eski önemini kaybetmeye başladı. Empresyonist ressamların her biri artık kendi kendine bir yol tutturmuş gidiyordu. 1886’da empresyonistler 8. sergilerini açtılar, ondan sonra empresyonizm devresi kapandı.

Empresyonizmde ressamın konuya önem vermeden çalışması gerekiyordu. Bu devir ressamlarının eserlerinde her ne kadar belli bir konu aranmazsa da, empresyonist ressamların büyük şehir manzarası, kırda, deniz kıyısında yemek gibi konulara önem verdikleri görülür. Yenilik meraklısı bu ressamlar, kırlarda, açık havada resim yapma geleneğini geliştirmişlerdir. Klâsik devir ressamlarının kullandıkları renkleri de bir kenara atmışlar, tabiatın parlak renklerine önem vermişlerdir. Bu ressamların yaptıkları manzara resimleri gerçek manzaraya pek benzemiyorsa da kullandıkları renkler tabiatın kendinden alınmaydı. Empresyonist ressamların gayesi doğrudan doğruya göze hitap etmek değildi. Onlar bilinç altında birtakım izgiler uyandırmak istiyorlardı. Serbest fırça vuruşları ile elde edilen şekiller, gözden çok, ruha hitap ediyordu.

Advertisement

Empresyonizmi benimsiyen ressamlar arasında Van Gogh, Seurat, Gauguin Courbet Corot başta gelir. İlk zamanlarda, Paris’in meşhur galerileri empresyonist ressamların eserlerini teşhir etmek istememişlerdi. Onlar da kendi eserlerini ayrı salonlarda teşhir etmişler, çok ilgi toplamışlardır.

Müzikte Empresyonizm

Konudan çok izgiye önem veren bir müzik akımıdır. Modern Fransız bestecisi Claude Debussy’nin eserlerine «empresyonist» eserler dinlenilmişti. Daha sonra bir kısım modern Fransız bestecilerinin eserleri aynı ad altında toplanmıştır. Müzikte «empresyonizm» kelimesi, ilk defa, 1894’te Brüksel’de empresyonist ressamların eserlerini teşhir ettikleri bir konser salonunda çalınan Debussy’nin Yaylı Sazlar Kuarteti’nden dolayı kullanılmıştı. Daha sonra Debussy, empresyonist besteci olarak ün saldı. XX. yüzyıl basında yaşayan ve eser veren Fransız bestecilerinin birçoğu empresyonist besteciler denilmiştir.


Leave A Reply