Florida Nerededir? Amerika Florida Eyaleti Hakkında Bilgiler

0
Advertisement

Amerika Birleşik Devletlerinde yer alan Florida Eyaleti hakkında bilgi, tarihi, bayrağı ve arması. Florida nerededir? Özellikleri nelerdir?

  • Yüzölçümü: 170.314 km2.
  • Başlıca kentleri: Tallahassee (başkent), Jacksonville, Miami, St.Petersburg, Fort Lauderdale, Tampa.

Amerika Birleşik Devletleri’nin güneydoğusunda eyalet. Aynı adı taşıyan yarımada üzerinde; batıdan Meksika Körfezi, kuzeyden Alabama ve Georgia eyaletleri, doğudan Atlas Okyanusu, güneyden Florida Boğazı ile çevrilidir.

Yükseltisi 30 metreyi geçmeyen alçak kıyılar, batıda yüksek tepelikler, Marianna düzlükleri ve Tallahassee tepelikleri başlıca yüzey şekillerini oluşturur. Toplam kıyı uzunluğu 13.900 km’yi bulur. Genellikle, kuzey-güney doğrultusunda akan pek çok ırmak (Stjohn, Choctawhatchee, Apalachicola, vb) kıyıda haliçler oluşturarak denize dökülür. Düzenli rejimlerinden dolayı ırmaklar, küçük tonajlı gemilerin ulaşımına elverişlidir. Su, Florida’nın en önemli doğal kaynağıdır. Dünyanın başka hiçbir yöresinde bu derece zengin yüzey ve yeraltı suyu yoktur. İrili ufaklı toplam 30 bin gölün en büyüğü Okeechobee’dir (1980 km2). Bir tatlı su gölü olan Okeechobee, Atlantic İntercoastal Suyolu’na bağlıdır.

Florida

Kaynak : pixabay.com

Yumuşak bir iklimin gözlendiği eyalette, toplam yağış tutarı 1.350 mm, yıllık ortalama sıcaklık 21°C olmasına karşın, bölge zaman zaman soğuk dalgasından ve Karayipler Denizi’nde sık sık oluşan tayfunlardan etkilenir. Toprak, kumlu ve killidir. Geniş alanlar tuzlu ve tatlı su bataklıklarıyla kaplıdır (Everglades Bataklıkları, 13.500 km2).

Uygun iklim koşulları çok çeşitli bitki türlerinin yetişmesine olanak sağlar: Orkide türleri, çam, meşe, palmiye, mangrov, orman ağaçları, manolya, hindistancevizi palmiyesi, mahogani vb tropikal kökenli ağaçlar. Zengin bitki örtüsüne koşut, hayvan türleri de çeşitlilik gösterir. Özellikle, timsah gibi tropik kökenli sürüngenler, çeşitli tropikal yarı tropikal kökenli kuş türleri, vb eyalet parklarıyla ulusal parklarda koruma altına alınmıştır. Eyalette, 463.265 hektar orman alanı, 121 eyalet parkı, 4 eyalet ormanı, 9 ulusal orman, 2 ulusal park vardır. 5.252.000 hektarda; makineleşmiş tarım (şeker kamışı, tütün, yerfıstığı, soya fasulyesi, turunçgil, kavun, karpuz), besi, süt, kümes hayvancılığı (1.7 milyon sığır, 179 bin süt ineği, 150 bin domuz, 3.6 milyon kümes hayvanı) yapılır. Balıkçılık (195 bin ton), endüstri (metal, kimya, besin, konserve, kâğıt, elektrikli araç-gereç vb), etkinliklerinin yam sıra orman ürünleri (kereste, selüloz) ve turizm (yılda 36 milyon turist), eyaletin öteki önemli gelir kaynaklarıdır.

Başlıca yeraltı zenginliği fosfattır. (ABD toplam üretiminin % 78, dünya üretiminin % 40’ı). Miami, S t. Petersburgh, Jacksonville, Fort Lauderdale ve Tampa endüstri ve ticaret; Palm Beach, Daytona Beach ve Miami Beach turizm ve tatil merkezleridir. Toplam 197.600 km uzunluğundaki asfalt ve beton kaplı karayollarının 31.930 km’si federal devlet yoludur. Demiryolu ağının uzunluğu ise 5.400 km’dir. 136 hav alanının 22’si ticaret, 114’ü özeldir.

Advertisement
Miami Florida

Kaynak : pixabay.com

Nüfusun % 83’ünü Beyazlar, % 14.5’i Zenciler, % 2.5’ini Kızılderililer, Melezler, Asyalılar vb oluşturur. Katoliklik en eski mezhep olmasına karşın, halkın % 60’ından fazlası Protestan ve bu mezhebin kolları olan Babtist, Episkopol, Presbiteryen ve Metodist kiliselerine üyedir. Güney eyaletleri arasında en geniş Yahudi topluluğu Florida’da yaşar.

İlk ve orta dereceli okullarda 1.658. 625, Florida Devlet Üniversitesi, Güney Florida Üniversitesi, Florida Atlantik Üniversitesi vb yükseköğrenim kurumlarında 120.900 öğrenci öğrenim görür.

1783’te yayın yaşamına başlayan East Florida, eyaletin en eski gazetesidir. 50 ayrı gazetenin 1.5 milyon tiraj yaptığı eyalette, ilk radyo yayını 1922’de, televizyon 1949’da devreye girdi. 306 hastane ve sağlık kuruluşunda toplam yatak sayısı 70. 132’dir.

Florida

Kaynak : pixabay.com

Tarih:

Bölge, 1513’te İspanyol Juan Poce de Leon tarafından keşfedildi. Adı Pascua Florida’dan (Çiçekli Paskalya) gelir. Yeni Dünya’da yerleşime açılan ilk yerlerden biri olan Florida’da 1565’te St. Augustine Kenti kuruldu. 1763’te İngiltere’nin denetimine, bir süre sonra İspanyol egemenliğine girdi. 1790’da İspanyollar Florida’yı serbest yerleşime açınca, Alabama, Carolina ve Georgia’dan çok sayıda göçmen buraya yerleşti. 1819’da Birleşik Devletler tarafından satın alındı. Bu arada yörenin yerlilerinden olan Timuvena Kızılderililerin birçoğu hastalıktan, geri kalanı da göçler nedeniyle bölgeden ayrıldılar.

Az sayıda Seminol Kızılderilisi ise günümüzde de eyalette yaşamaktadır. 1821’de 8 bin nüfusa ulaştı. 3 Mart 1845’te ABD’nin 27. eyaleti oldu. Amerikan İç Savaşı’nda (1861-1865) Konfederasyon (Güney) güçlerinin yanında yer aldı. 28 Ekim 1865’te köleliğe son verildi. 1868’de yeniden Birlik’e döndü. Günümüzde de yürürlükte olan 1885 Anayasası’na göre, Eyalet Parlamentosu; genel oyla seçilen 40 üyeli Senato (görev süresi 4 yıl) ve 120 üyeli Temsilciler Meclisi’nden (görev süresi 2 yıl) oluşur. Eyalet, ABD Kongresi’nde 2 senatör ve 19 temsilciyle temsil edilmektedir.

Advertisement


Leave A Reply