Göç Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Göç ne anlama gelir? Göç kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Ekonomik, toplumsal, siyasi sebeplerle bireylerin veya toplulukların bir ülkeden başka bir ülkeye, bir yerleşim yerinden başka bir yerleşim yerine gitme işi, taşınma, hicret, muhaceret
“Obalarının hâlâ arkası kesilmeyen göçleri devam etmekte idi.” – S. Ayverdi
2. Evden eve taşınma, nakil
“Her sene, zamanı gelince İstanbul’un mahallelerinde Boğaz’ın köylerine göçler başlardı.” – A. Ş. Hisar
3. Taşınma sırasında götürülen ev eşyaları
4. Kuşların, geyiklerin, yarasaların, bazı balık ve böceklerin mevsim, iklim, besin miktarı vb.ne göre çevre değiştirmeleri
“Yüzyıl başında doğanlardan günümüze kalanlar birer birer göçüyor.” – E. Atasü
1. oturduğu yerden başka bir yere gidip yerleşmek, göçmek
“Kalktı göç eyledi Afşar elleri / Ağır ağır giden eller bizimdir” – Dadaloğlu
2. ölmek
“işe başlansın arkası gelir, eksikler zamanla giderilir” anlamında kullanılan bir söz
Bir ülke sınırları içinde genellikle küçük yerleşim bölgelerinden büyük kentlere geçici veya sürekli kalmak üzere göç etme
İleri düzeydeki meslek ve bilim adamları ile uzmanların bir başka gelişmiş ülkede yerleşip çalışmak amacı ile kendi ülkelerinden ayrılması
“İlim araştırmaları için kredi darlığı Avrupa’dan Amerika’ya beyin göçüne sebep olmaktadır.” – F. R. Atay
Bir kültür motifinin veya kültürel bir uygulamanın bir başka kültüre geçmesi
Ruhun bir bedenden başka bir bedene geçerek varlığını sürdürdüğü inancı, tenasüh, reenkarnasyon


Leave A Reply