Hayvan Hücresi ile Bitki Hücresi Arasındaki Farklar

25

Bitki ve Hayvan hücreleri arasındaki farkları gösteren şemalar / diyagramlar. Bitki hücresi ile hayvan hücresi arasındaki farkları aşağıdaki şekiller üzerinden ulaşabilirsiniz…

Basit bir mikroskop altında dahi basitçe yapılacak bir gözlem de dahi hayvan ve bitki hücreleri arasındaki farklar izlenebilecektir.

Advertisement

Öncelikle hayvan hücresinin çeperinde kesinlikle selüloz çeper bulunmamaktadır. Bitki hücresinde ise selüloz bulunmaktadır. Selüloz sayesinde bitki hücresinin belli bir şekli vardır ve hayvan hücresine göre daha dayanıklıdır. Hayvan hücresi ise selüloz bulunmadığından değişken ve sabit olmayan bir şekle sahiptir.

Her iki hücre türünde de genellikle aynı organel yapı bulunmakla birlikte çift tabakalı plastit membranı sadece bitki hücresinde yer alır.

Büyük koful bitki hücresinde olup da hayvan hücresinde bulunmayan bir diğer organeldir.

Hayvan hücresinde bulunupda bitki hücresinde yer almayan organel ise sentriyoldür.

Advertisement

Lizozom, endoplazmik retikulum, nükleus gibi organeller her iki hücre tipinde yer almaktadır. Detayları aşağıda yer alan şema/şekillerden öğrenebilirsiniz.

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı - Venn Şeması

Hayvanla Bitki Hücresi Farkı – Venn Şeması


25 yorum

Reply To yasir Cancel Reply