Kastamonu İl Kodu Tüm İlçeleri Posta Kodları Trafik Plakaları Telefon Alan Kodu

0
Advertisement

Kastamonu İl Kodu nedir? Kastamonu İli Trafik (plaka) kodu, telefon alan kodları, Kastamonu il ve tüm ilçelerinin posta kodları tam listesi.

Kastamonu İl Kodu (Posta – Trafik – Telefon)
Kastamonu İlçeleri Posta Kodları;

*Abana posta kodu : 37970

Abana Abana: 37970
Abana Köyler: 37970

*Ağlı posta kodu : 37920

Ağlı Ağlı: 37920
Ağlı Köyler: 37920

Ağlı; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 15 köyü vardır. İlin kuzeyinde;kuzeyden Küre, doğudan Şeydiler, güneyden Daday, batıdan Azdavay ilçeleriyle çevdilidir.

İlçe toprakları tümüyle dağlık yapıdadır. Yükselti kuzeyden güneye doğru azalır. Azdavay Çayı’nı besleyen küçük dereler ilçe topraklarından doğar. Karadeniz’e yakın olmasına karşın, Karadeniz iklimi etkileri azalmış ve sert bir özellik kazanmıştır. Yazlar sıcak ve nemli, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 9°C, yağış tutarı 650 mm’dir. Doğal bitki örtüsü orman açısından oldukça zengindir. Karaçam, göknar, meşe ve kayın ağaçlarından oluşan ormanlar vardır. İlçe ekonomisi tarım, ormancılık ve hayvancılığa dayanır. Tarıma elverişli alanların darlığı ve sert iklim koşulları, tarımsal üretimi düşürür. Ormanlık alanlarda açılan tarla alanları erozyon tehlikesi altındadır. Buğday, arpa, fiğ, elma, armut ve çeşitli sebzeler yetiştirilir. Keçi, koyun ve sığır beslenir. Bakır yatakları vardır. Deniz düzeyinden 1.200 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi il merkezine 50 km uzaklıktadır.

Daha önce Azdavay İlçesi’ne bağlı 3 ve Küre İlçesi’ne bağlı 5 köy 9 Mayıs 1990’da bir araya getirilerek Ağlı İlçesi kuruldu.

Advertisement

*Araç posta kodu : 37800

Araç Araç: 37800
Araç Boyalı: 37830
Araç İğdir (Samatlar): 37850
Araç Köyler: 37800

Araç; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 2 bucağı (Boyalı, Iğdır), 121 köyü vardır. İlin güneybatısında; doğudan Merkez, güneyden İhsangazi, kuzeyden Daday ilçeleri, batıdan Karabük iliyle çevrilidir.

Dağlık ve engebeli yapıdaki ilçe toprakları, kuzeyden Küre Dağları’nın uzantıları, güneyden Ilgaz Dağları ile çevrilidir. Ilgaz Dağları’nın doruklarından Dikmen Tepe (1.536 m), ilçenin en yüksek noktasıdır. Doğu-batı doğrultulu Küre Dağları’nın eteklerindeki 1.000-1.300 m yükseltideki yaylalar, güneye inildikçe alçalır. İlçeyi doğu-batı doğrultusunda aşan Araç Çayı, başlıca büyük ırmaktır. Ilgaz ve Küre dağlarının 1.200 m’ye kadar olan bölümleri, zengin ormanlarla (köknar,kayın, gürgen, akağaç, vb) kaplıdır. İklim, nemli ve ılımandır. Yıllık ortalama sıcaklık 11°C, yağış tutarı 450 mm’dir. Ekonomi, tarım (buğday, arpa, kaplıca, kurufasulye, şekerpancarı, patates, kurusoğan, erik, armut), küçükbaş hayvancılık (koyun, tiftik keçisi) ve ormancılığa dayanır. Tarım etkinlikleri, Araç Çayı’nın suladığı çöküntü alanı olan Araç Vadisi’nde yoğunlaşmıştır.

Ilgaz Dağları’nın kuzey eteğinde, deniz düzeyinden 650 m yükseltide, Araç Çayı kıyısında kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 45 km uzaklıktadır. Kastamonu-Karabük Karayolu ilçe merkezinden geçer.

*Azdavay posta kodu : 37750

Azdavay Azdavay: 37750
Azdavay Köyler: 37750

*Bozkurt posta kodu : 37680

Bozkurt Bozkurt: 37680
Bozkurt Köyler: 37680

Advertisement

*Cide posta kodu : 37600

Cide Cide: 37600
Cide Köyler: 37600

Cide; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 85 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; kuzeyden Karadeniz, doğudan İnebolu, güneyden Şenpazar ve Azdavay, batıdan Bartın’ın Kurucaşile ve Ulus ilçeleriyle çevrilidir.

Engebeli ve dağlık görünümündeki ilçe toprakları,denize doğru alçalan dağlar ve akarsularla derin olarak yarılmıştır. Kuzey Anadolu Dağları’nın kuzeybatı ucu ilçe topraklarında denize ulaşır. Batıda Kestane Dağı, doğuda Isırganlı Dağ önemli yükseltilerdir. Sakallı Çayı ve Devrekâni Çayı (Kocaçay) ilçe kıyılarında Karadeniz’e dökülür. Karadeniz iklimi egemendir. Yazlar serin, kışlar ılıman, bütün mevsimler yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 13-14°C, yağış tutarı 1.052 mm’dir. Doğal bitki örtüsünü zengin ormanlar (kayın, meşe, gürgen, kestane, akçaağaç, kızılağaç, köknar, karaçam, sarıçam) oluşturur. Ormanlar yer yer kıyıya kadar iner. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Vadi tabanları, akarsu boyları ve ormanlardan kazanılan yamaçlarda sınırlı olarak tarım yapılır. Başlıca ürünler; buğday, arpa, fasulye, mercimek; meyvelerden elma, armut ve kestane. Orman işletmesi kırsal alanda iş olanakları ile ekonomiye önemli katkılar sağlar. Kereste Fabrikası ilçenin tek endüstri kuruluşudur. Tekne yapımı ve ağaç işlemeye dayalı geleneksel el sanatları yaygındır.

Karadeniz kıyısında, Bartın-İnebolu Karayolu üzerinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 161 km uzaklıktadır.

*Çatalzeytin posta kodu : 37940

Çatalzeytin Çatalzeytin: 37940
Çatalzeytin Köyler: 37940

Çatalzeytin Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 41 köyü vardır. Karadeniz’in kıyısında; doğudan Sinop, kuzeyden Karadeniz, batıdan Abana ve Bozkurt, güneyden Küre ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının güneyi dağlıktır. Düzlük alanlar, kıyı şeridinde, Karadeniz ile güneydeki İsfendiyar (Küre) Dağları arasındaki dar bir alanı kapsar. Güneyde ortalama 1.700 m’yi bulan yükselti, kuzeye doğru yavaş yavaş azalarak ortadan kalkar. İlçenin en önemli ırmağı olan Çatalzeytin Deresi, kaynağını güneydeki dağlardan alır. Yüzeyi ormanlarla kaplı dağlarda zengin bir bitki örtüsü vardır.

Ekonomi tarıma dayanır. Tarıma uygun alanlarda buğday, arpa, fasulye, mercimek ekilir; meyvecilik (elma, armut, erik) yapılır. Balıkçılık ve kümes hayvancılığı, öteki ekonomik etkinliklerdir. Son yıllarda dış turizme de açılan ilçede, Ginolu Plajı, turistlerin en çok ilgisini çeken yerlerden biridir. İl merkezine, Devrakâni Karayolu üzerinden 101 km uzaklıkta olan ilçe merkezi 1954’te ilçe yapıldı.

*Daday posta kodu : 37870

Daday Daday: 37870
Daday Köyler: 37870

Daday; Kastamonu ili’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 63 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; doğudan ilin Devrekani ve Merkez, kuzeyden Şeydiler, güneyden Araç, batıdan Pınarbaşı ile çevrilidir.

Dağlık ve engebeli yapıdaki ilçe topraklarında düzlük alanlar yalnız vadi tabanlarındadır. Yükseltileri 900-1.700 m arasında değişen tepe ve dağlar, geniş yer tutar. İlçenin en önemli ırmağı olan Daday Çayı, Taşköprü sınırında Gökırmak adını alır. Gökırmak’a çok sayıda küçük dere dökülür. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanır. Gökırmak’ı besleyen dereler tarafından sulanan tarım alanlarında buğday, arpa, şekerpancarı ekimi yapılır, sebze ve meyve yetiştirilir. Ormanların büyük bir alan kapladığı ilçede ormancılık önemlidir. Kastamonu-Cide Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 800 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 30 km uzaklıktadır. Antik Çağda Dadybra adıyla anılan, Bizans döneminde yerleşim yeri olan Daday, 1867′ de ilçe konumu kazandı.

Advertisement

*Devrekani posta kodu : 37700

Devrekani Devrekani: 37700
Devrekani Köyler: 37700

Devrekani; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 48 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzey-kuzeybatıdan Bozkurt ve Küre, batıdan Azdavay ve Şeydiler, güney-güneybatıdan Merkez ve Daday, doğudan Taşköprü ve Hanönü ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe topraklarının kuzeyi, Küre Dağları’nın güney etekleri ile güney-güney-doğusu, yaylalarla kaplıdır. 1000-1200 m arasında değişen yaylalık alan, Devrekâni Çayı’nı da içeren bir çöküntü havzasıyla parçalanmıştır. Çayın akışına koşut dar bir şerit biçiminde uzanan Devrekâni Ovası ilin en önemli düzlüklerinden biridir. Küre Dağları’ nın güney eteklerinden inen küçük suların birleşmesiyle oluşan Devrekâni Çayı (165 km), ilçeyi, doğu-batı doğrultusunda aşar. Meşe, kayın, karaçam ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Karadeniz iklimi gözlenmekle birlikte, dağlar, deniz etkisini azaltır. Yıllık ortalama sıcaklık 10°C, yağış tutarı 530-550 mm’dir. Ekonomi, tarım (buğday, arp, fiğ, şekerpancarı, elma, armut) ve hayvancılığa (tiftik keşişi, sığır) dayanır. İlçe merkezinde bir yem fabrikası vardır. Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde, deniz düzeyinden 1.050 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 34 km uzaklıktadır.

*Doğanyurt posta kodu : 37550

Doğanyurt Doğanyurt: 37550
Doğanyurt Köyler: 37550

*Hanönü(Gökçeağaç) Hanönü posta kodu : 37450

Hanönü(Gökçeağaç) Hanönü: 37450
Hanönü(Gökçeağaç) Köyler: 37450

*İhsangazi posta kodu : 37250

İhsangazi İhsangazi: 37250
İhsangazi Köyler: 37250

*İnebolu posta kodu : 37500

İnebolu İnebolu: 37500
İnebolu Köyler: 37500

*Kastamonu Akmescit posta kodu : 37100

Merkez Akkaya(Yaka): 37220
Merkez Akmescit: 37100
Merkez Cebrail: 37200
Merkez Köyler: 37210
Merkez Kuzeykent: 37150
Merkez Kuzyaka (Kürdeşe): 37230

*Küre posta kodu : 37900

Küre Köyler: 37900
Küre Küre: 37900

*Pınarbaşı posta kodu : 37770

Pınarbaşı Köyler: 37770
Pınarbaşı Pınarbaşı: 37770

Pınarbaşı; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 25 köyü vardır. İlin batısında; doğudan Azdavay, güneyden Daday, kuzeyden Şenpazar, batıdan Bartın’ın Ulus ilçeleriyle çevrilidir.

Advertisement

Dağlık yapıdaki ilçe toprakları derin vadilerle yarılmıştır. Yükselti en yüksek noktada 1.475 m’ye ulaşır. Devrekâni, Kanlıçay, Pınarbaşı çayları başlıca ırmaklardır. Yıllık ortalama sıcaklık 12-13°C, yağış tutarı 750 mm’dir. Kızılçam, karaçam, sarıçam, göknar, kayın, meşe ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım, hayvancılık ve ormancılık etkinliklerine dayanır. Buğday, arpa, mısır, fasulye, patates, meyvelerden elma, armut yetiştirilir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Orman ürünleri üretim ve taşımacılığı, önemli gelir kaynakları arasındadır. Köylerde geleneksel el dokumacılığı yapılır.

Deniz düzeyinden 750 m yükseltide kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 110 km uzaklıktadır. Daha önce Azdavay İlçesi’ne bağlı bir bucakken 19 Haziran 1987’de ilçe yapıldı.

*Seydiler posta kodu : 37270

Seydiler Köyler: 37270
Seydiler Seydiler: 37270

Seydiler; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 17 köyü vardır. İlin kuzeyinde; kuzeyden Ağlı, doğudan Devrekâni, güneyden Daday, batıdan Azdavay ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağlık bir alanda yer alır. Küre Dağları’nın güney etekleri ilçe topraklarına girer. Devrekâni Çayı’ na dökülen Azdavay Çayı’nı besleyen küçük dereler ilçe topraklarından doğar. Karadeniz kıyılarına yakınlığına karşın, Karadeniz iklimi etkileri azalmış, iklim daha sert bir özellik kazanmıştır; yazlar sıcak ve nemli, kışlar soğuk ve kar yağışlı geçer. Yıllık ortalama sıcaklık 9°C, yağış tutarı 650 mm’ dir. Meşe, karaçam, göknar ve kayın ağaçlarıyla kaplı ormanlar doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi, tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarımsal üretim düşüktür. Buğday, arpa, mısır; çeşitli sebze ve meyveler yetiştirilir. Koyun, keçi ve sığır beslenir.Akarsu vadisinde kurulu olan ilçe merkezi, il merkezine 31 km uzaklıktadır.

Daha önce Devrekâni İlçesi’ne bağlı bir bucakken 9 Mayıs 1990’da ilçe yapıldı.

*Şenpazar posta kodu : 37650

Şenpazar Köyler: 37650
Şenpazar Şenpazar: 37650

Şenpazar; Kastamonu İli’ne bağlı ilçe ve merkezidir. 23 köyü vardır. İlin kuzeybatısında; batıdan Cide, doğudan Küre, kuzeyden Doğanyurt, güneyden Azdavay ilçeleriyle çevrilidir.

İlçe toprakları dağlık yapıdadır. Yıllık ortalama sıcaklık 12°C, yağış tutarı 750-800 mm’dir. Kayın, göknar, sarıçam, karaçam, meşe ormanları, doğal bitki örtüsünü oluşturur. Ekonomi; tarım, hayvancılık ve ormancılığa dayanır. Buğday, arpa, fasulye, mısır, elma, armut, kestane yetiştirilir. Koyun, keçi, sığır beslenir. Orman ürünleri üretim ve taşımacılığı yapılır. İlçe merkezi, il merkezine 132 km uzaklıktadır. Daha önce Cide İlçesi’ne bağlı bir bucakken 19 Haziran 1987’de ilçe oldu.

*Taşköprü posta kodu : 37400

Taşköprü Köyler: 37400
Taşköprü Taşköprü: 37400

*Tosya posta kodu : 37300

Tosya Köyler: 37300
Tosya Tosya: 37300

Advertisement


Leave A Reply